Logo van Meer voor Elkaar dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Afbeelding: foto van wethouder Marjolein Steffens met jongeren en de regenboogvlag

'Het maximale uit de Regenboogagenda halen'

26 februari 2020
Meer voor Elkaar

Over drie jaar, als de Regenboogagenda is uitgevoerd, zijn LHBTI’s in Haarlemmermeer bij alle aangesloten organisaties in beeld en kunnen ze rekenen op de juiste bejegening, de juiste informatie en het juiste advies. Zo vat wethouder Marjolein Steffens-van de Water de beoogde effecten samen van de Regenboogagenda 2020-2022.

Het college heeft ingestemd met de nota hierover. De Regenboogagenda vloeit voort uit de ondertekening eind vorig jaar van de overeenkomst met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Haarlemmermeer is sindsdien één van de ruim 50 Regenbooggemeenten. Met de 20.000 euro uit eigen begroting plus nog eens datzelfde bedrag van het rijk is de gemeente in staat om écht toe te werken naar de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse-personen (LHBTI). 

Ook deze inwoners moeten zichzelf kunnen zijn. Discriminatie en intimidatie van en geweld tegen LHBTI’s moet naar het nulpunt. De ondersteuning, veiligheid en weerbaarheid thuis en buitenshuis moet omhoog

Wethouder Marjolein Steffens
Afbeelding: foto van wethouder Marjolein Steffens met jongeren en de regenboogvlag

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water ondertekende de intentieovereenkomst in het Hoofdvaartcollege. Foto: Denise fotografeert

Pink Panel

Landelijke statistieken geven aan dat circa 10.000 inwoners van Haarlemmermeer tot de doelgroep behoren. Van hen zitten er 80 in het zogenoemde Pink Panel van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Hoewel dat er al flink wat meer zijn dan een tijdje geleden, vindt wethouder Marjolein Steffens dat nog veel te weinig, afgezet tegen de omvang van de doelgroep. Het gevolg is dat het onderzoek naar hoe het de LBHTI’s in de regio vergaat een laag Haarlemmermeers gehalte heeft. Wethouder Steffens spreekt van “de grote onzichtbaarheid van LHBTI’s in Haarlemmermeer.”

Conflictmijdend

In het algemeen neemt de maatschappelijke acceptatie van de doelgroep al tientallen jaren toe. Maar er zijn trends die juist weer op het tegendeel kunnen wijzen, stelt Steffens. Zo ontwikkelen LHBTI-inwoners meer conflictmijdend gedrag in vergelijking met enkele jaren geleden. Dat laten de cijfers van het Pink Panel zien. De bereidheid om melding te doen bij Bureau Discriminatiezaken of aangifte te doen bij de politie is laag. Dit strookt niet met het aantal incidenten en met het aantal kwesties waarmee hulpverleners krijgen te maken.
Onderzoek en de praktijk van hulpverleners laten namelijk juist zien dat de welzijns- en gezondheidsbeleving relatief slechter is onder leden van de doelgroep. Denk aan psychische problemen en eenzaamheid. Dit doet zich voor onder voor alle leeftijdsgroepen. 

Werk aan de winkel

Maar ze wil de indruk wegnemen dat Haarlemmermeer met de status van Regenbooggemeente en met de goedkeuring van het college van de Regenboogagenda nu uit de startblokken schiet. “In mijn beleving waren we al bezig en kunnen we nu grote stappen vooruit zetten op weg naar acceptatie van LHBTI-inwoners. Want dat is waar dit hele verhaal eigenlijk op neerkomt. Tot 2019 wapperden In Haarlemmeermeer op Coming Out-dag op tal van plekken regenboogvlaggen en werden sportwedstrijden gespeeld met regenboogballen. En we werkten al samen met bijvoorbeeld GGD en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. En nu kunnen we verder doorpakken.”

Er is dus veel werk aan de winkel

Wethouder Marjolein Steffens