Logo van Meer voor Elkaar dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Adriaan Biesheuvel

Adriaan Biesheuvel doet vrijwilligerswerk voor verschillende stichtingen in Haarlemmermeer die zich inzetten voor ouderen met een migrantenachtergrond. Zijn interesse hierin is ontstaan toen hij in Marokko was en een school voor gehandicapten bezocht. Vanwege zijn vrijwilligerswerk heeft hij de bijnaam ‘Abdullah’.

Afbeelding: Foto van Adriaan Biesheuvel in een groep van zes mensen op de werkvloer

“Ik help mensen als ze er niet uit komen met de huursubsidie, verzekeringen of zorgtoeslag. Zij kunnen op vrijdag van 14:00 tot 18:00 uur vragen stellen tijdens het inloopspreekuur van MOI Haarlemmermeer. De afkorting staat voor Migrantenorganisaties Inloopspreekuur. Vaak is het zo druk, dat ik pas om 20:00 uur klaar ben. Ik ben minstens 10 uur per week met het vrijwilligerswerk bezig. Ook doe ik voor deze organisatie ICT werk.

Ik ben ook vrijwilliger bij de woongroep SGMO, waar ouderen met een migrantenachtergrond wonen. Eén keer per week kook ik samen met anderen hun avondmaaltijd. En ik ben vervangend voorzitter bij SISCCH. Deze organisatie helpt mensen met een islamitische geloofsovertuiging met huisvesting, begeleiding en zorg.

Ik vind het leuk om met mensen om te gaan en ik zie dat er veel behoefte is aan diverse dingen. Elke persoon die ik kan helpen, is er weer één! De mensen die ik help hebben altijd een lach op hun gezicht. Dat geeft mij voldoening. Ik zou het echt missen als ik met het vrijwilligerswerk zou stoppen.

Denk je erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen? Doe het gewoon. Het bevordert de groei in je leven en je krijgt er andere inzichten door. Dus kijk wat je leuk vindt en doe dat met hart en ziel!”