Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Graanhalmen

Veel enthousiasme voor ontwikkeling Lincolnpark

18 oktober 2018
Lincolnpark

Samenwerken en ook samen verantwoordelijkheid nemen, niet alleen bij het ontwikkelen van een circulaire wijk, maar ook als de wijk er eenmaal is. Dat was een van de oproepen van ontwikkelaars, bouwers, adviseurs en toeleveranciers op de marktconsultatiedag van Lincolnpark Circulair op woensdag 17 oktober bij C-Bèta in Hoofddorp. Gemeente Haarlemmermeer organiseerde deze dag om met marktpartijen van gedachten te wisselen over deze nieuwe woonwijk met voorzieningen in het zuiden van Hoofddorp.

Wethouder Tom Horn (wonen, zorg en welzijn), over de grote belangstelling voor deze bijeenkomst: 'U heeft ons overdonderd.' Meer dan honderd deelnemers van zo’n negentig bedrijven toonden interesse voor Lincolnpark: 'Deze circulaire gebiedsontwikkeling moeten we uitwerken. Lincolnpark moet een wijk worden waarvan iedereen over 40 jaar zegt: "fantastisch dat ze dit er toen van hebben gemaakt." Er is meer mogelijk dan wij als gemeente weten en die kennis ligt bij u. Help ons de juiste vraag te stellen zodat we de kans hebben om het maximale eruit te halen.'

Uitvraag aanscherpen

Deze dag, bedoeld om kennis uit te wisselen en te netwerken, is onderdeel van de marktconsultatie voor Lincolnpark. Hiermee wil de gemeente de uitvraag voor deze circulaire gebiedsontwikkeling aanscherpen. Voorafgaand aan de marktconsultatiedag publiceerde de gemeente een vragenlijst op TenderNed en vroeg marktpartijen hierop te reageren. Maar liefst 42 bedrijven vulden de uitgebreide vragenlijst in. Daarnaast heeft de gemeente ook individuele gesprekken gevoerd met bedrijven.

Discussie

Tijdens de marktconsultatiedag discussieerden vijftien groepen in twee verschillende werksessies over uiteenlopende vragen. Die gingen onder andere over fysieke aspecten van bouwen, sociale duurzaamheid, verdienmodellen, samenwerking, kaders en procedures. De meningen van de diverse groepen liepen uiteen. De ene groep vond dat de gemeente de ontwikkeling aan de markt moet overlaten en zich er zo min mogelijk mee moet bemoeien, terwijl uit de andere groep juist naar voren kwam dat de gemeente het gebied zelf zou moeten ontwikkelen. De ene groep was voor fasering (50 tot 125 woningen per fase) met het argument dat dan meer innovatie mogelijk is, de andere vond dat er meer projectomvang nodig is om rendabel te kunnen ontwikkelen. Ook was er discussie over het ambitieniveau: de ambities zijn te hoog versus de ambities kunnen nog veel hoger. Iedereen was het er wel over eens dat je een wijk alleen kunt realiseren samen met bewoners.

Tijdsdruk grootste vijand

Professor Arjan van Timmeren (TU Delft) presenteerde enkele voorbeelden van circulaire projecten. Zijn moto was aan de hand van De Ceuvel in Amsterdam: 'Klein beginnen, leren en dan opschalen'. Deze voormalige scheepswerf met afgedankte woonboten omgevormd tot circulaire werkplek is een drijvende kracht voor verdere circulaire herontwikkeling van heel Buiksloterham. Ook gaf Van Timmeren mee: 'Tijdsdruk is de grootse vijand van circulariteit. Je moet tot het laatste moment kunnen schakelen en zolang mogelijk met veel partijen aan tafel blijven.' Uit de zaal kwam nog een hartenkreet: 'Willen we een woonwijk ontwikkelen in een gebied waar elke 2 minuten een vliegtuig overkomt?' Michiel Ruis, directielid van de gemeente Haarlemmermeer reageerde hierop: 'De luchthaven in Haarlemmermeer is een gegeven. De overlast is niet overal hetzelfde en is op deze locatie weer anders dan op de plek waar Lincolnpark komt. Je moet er wel eerlijk over zijn.'

Stemt tot nadenken

Aan het einde van de dag was directeur Michiel Ruis blij met het enthousiasme en de reacties van de marktpartijen: 'Het stemt wel tot nadenken en misschien ook tot heroverwegingen.' In 2019 verwacht gemeente Haarlemmermeer meer zicht te hebben op de wijze van de marktuitvraag. In november is er een bijeenkomst waarbij de gemeente met inwoners spreekt over Lincolnpark Circulair. Een van de deelnemers aan het einde van de dag: 'Inspirerend dat er allerlei partijen waren van allemaal verschillende disciplines, zo hebben we veel van elkaar kunnen leren. En positief dat de gemeente voor zo’n complexe opgave met zulke hoge ambities in dit stadium al de markt betrekt en vraagt om dit samen op te pakken'.

De marktconsultatiedag werd georganiseerd door Gemeente Haarlemmermeer samen met C-Creators en Copper 8.

bezoekers marktconsultatiedag

Meer dan 100 ontwikkelaars, bouwers, adviseurs en toeleveranciers kwamen naar C-Bèta om te praten over Lincolnpark. Foto: Jur Engelchor