Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

zonnepanelen Lincolnpark

Hoe worden nieuwe woningen in duurzaam Lincolnpark verwarmd?

05 januari 2022
Lincolnpark

In de eerste helft van 2023 doet de gemeente een marktuitvraag voor de verkoop van de eerste kavels van Lincolnpark. Ontwikkelaars kunnen zich de komende maanden daarop voorbereiden. Want wie in de nieuwe wijk wil bouwen, moet voldoen aan vijf duurzame projectdoelen. Het eerste doel is: de wijk wordt energieneutraal. Dat betekent: dezelfde hoeveelheid energie opwekken als er wordt verbruikt. Hoe gaan ontwikkelaars dat oplossen?

Projectdoelen 

Door als doel energieneutrale woningen te stellen, draagt Lincolnpark bij aan de verandering waarbij de gemeente steeds beter rekening wil houden met de leefomgeving. In de komende nieuwsbrieven verschijnen er artikelen over de andere vier projectdoelen van de nieuwe wijk in Hoofddorp-Zuid.  

Alternatief gezocht 

Intussen is er nog een ander doel voor Lincolnpark bijgekomen als het om energie gaat. Er moet ook een oplossing komen voor het tijdelijk ontbreken van ‘grootverbruik’- aansluitingen in Lincolnpark. Netbeheerder Liander is namelijk gestopt met de uitgifte hiervan en werkt aan een nieuw onderstation voor elektriciteit bij Rozenburg. Dat moet in 2025 klaar zijn, pas dan komen er nieuwe grootverbruik-aansluitingen.  

Vernieuwingen 

In Lincolnpark gaat de gemeente voor vernieuwingen en duurzame oplossingen. Projectmanager Bart van Eijk denkt dat je er als ontwikkelaar dan niet met traditioneel denken komt. “De kennis die je nodig hebt is veel te breed. En voldoe je niet aan de eisen, dan ga je niet bouwen in Lincolnpark. We zoeken een groep van bedrijven die op een goede manier samenwerkt en de kennis en de technologie bij elkaar brengt voor een goed en compleet plan.”  

Voldoende mogelijkheden 

Welk energieplan ligt voor de hand in Lincolnpark, hoe worden de woningen verwarmd en hoe wordt er gekookt? Bart van Eijk: “Het is aan de ontwikkelaars om een systeem te kiezen en te bouwen, er zijn voldoende mogelijkheden voor energieneutrale woningen. De gemeente schrijft niks voor. All-electric, eventueel een combinatie met zonnewarmte, ligt voor de hand. Met zonnewarmte kan je ook heel goed je woning verwarmen. Op momenten dat je de warmte binnen wilt hebben, laat je die toe.”

Nul op de Meter-woning 

Woningen die net zoveel energie opwekken als ze met de bewoners samen gebruiken, heten ook wel Nul op de Meter. Bij reguliere rijwoningen is hiermee in Nederland al veel ervaring opgedaan. Voor de gestapelde bouw zoals de woningen in Lincolnpark, is Nul op de Meter vrij nieuw. Bart van Eijk: “We gaan hoofdzakelijk vier tot zes lagen hoog bouwen en in het deel nabij de Calatravabrug zeven lagen. In al die bouwlagen zitten woningen die energie gebruiken. Dan is het moeilijker om tot Nul op de Meter uit te komen. Het betekent voor de ontwikkelaar dat hij alle middelen moet inzetten om toch dit resultaat te halen. Dan zal meer moeten gebeuren dan dat een ontwikkelaar standaard doet. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om aan de gevels van de hogere bouwlagen stroom en warmte op te wekken, die technieken zijn er.”  

Markt uitdagen 

Hij denkt aan bijvoorbeeld zonnepanelen aan de gevels die tegenwoordig in veel kleuren kunnen worden geleverd. “Het is wel een duurdere oplossing, maar je ziet het steeds vaker. Zo heeft bijvoorbeeld de voorgevel van het Pharos-gebouw nabij het NS Station in Hoofddorp een aantal panelen. Wil een ontwikkelaar aan de eisen voldoen en ook voor hogere gebouwen in Lincolnpark op Nul op de Meter uitkomen, dan voldoen niet alleen standaard concepten. We vinden ook dat je mag zien dat er stroom wordt opgewekt, zo’n gevel is heel goed inpasbaar in Lincolnpark, het beeldkwaliteitsplan staat het toe. Er komen ook vast nog andere duurzame circulaire materialen op de markt die we nu nog niet kennen. We weten dus ook nog niet hoe ze eruit zien en we maken het bij voorbaat mogelijk, op voorwaarde dat het past in het beeldkwaliteitsplan. Wij gaan de bouwplannen beoordelen en willen de markt uitdagen net een stap verder te gaan dan dat gebruikelijk is.”  

Piekvraag dempen

Ook is de gemeente benieuwd of ontwikkelaars komen met een oplossing om de piekvraag tussen 07.00 en 09.00 uur ‘s morgens op het elektriciteitsnet te dempen. Bart van Eijk: “Dat kan een ontwikkelaar op allerlei manieren doen, en dan kom je al snel in de energieopslag die kleinschalig en grootschalig kan. Ook elektrische auto’s kunnen tegenwoordig stroom terugleveren. Het kan bijvoorbeeld ook met buurtbatterijen. Zonnepanelen zowel op het oosten en het westen is ook zo’n voorbeeld waarbij je in de ochtend wat meer opwekt dan panelen die alleen op het zuiden liggen. Ook kunnen speciale dakvormen bijdragen om de opbrengst te verbeteren. Wij vragen de ontwikkelaars om goed na te denken over het elektriciteitsnet.”

Elektrisch

Welke technieken komen de komende vijf jaar voor woningbouw beschikbaar om Nul op de Meter te behalen? Dat heeft TNO heeft in opdracht van de gemeente op een rij gezet. En om te kijken of die technieken in Lincolnpark ook echt mogelijk zijn, is een aantal daarvan door adviesbureau Cauberg Huygen doorgerekend. “Dan zie je dat all-electric veel kansen biedt om tot Nul op de Meter te komen, ook als je wat hoger gaat bouwen zoals in Lincolnpark”, zegt Bart van Eijk. Dat betekent dat alle energie die in huis wordt gebruikt, voortkomt uit elektrische bronnen. Dus je kookt elektrisch, douchen en je huis verwarmen doe je bijvoorbeeld door een warmtepomp al dan niet in combinatie met zonneboiler en zonnepanelen.”

Informatie is beschikbaar 

De gemeente wil alle informatie beschikbaar stellen om te laten zien wat er kan, niet om te zeggen hoe het moet. Bart van Eijk: “Uiteindelijk is het aan de specialisten om een eigen plan aan te bieden, we schrijven geen energieplan voor. Een belangrijke voorwaarde is ook dat energieconcepten opschaalbaar zijn. Er mag niet zoveel ruimte in de ondergrond worden gebruikt dat volgende fases niet meer aan diezelfde technieken kunnen. Onze inschatting is ook dat dit ook niet hoeft.” Bekijk de projectdoelstellingen van Lincolnpark. Bekijk het rapport van TNO en Cauberg Huygenexterne-link-icoon.