Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

impressie Centrum Lincolnpark

Gemeente zoekt bedrijf voor bouw Centrum Lincolnpark

29 januari 2024
Lincolnpark

De gemeente zoekt een bedrijf (of een combinatie van partijen) dat het Centrum van Lincolnpark gaat bouwen. Daarvoor zijn we een openbare procedure op TenderNed begonnen. Dit is het eerste deelgebied van de nieuwe wijk Lincolnpark waar we opdracht voor geven.  

impressie Centrum Lincolnpark

Foto: impressie Centrum Lincolnpark

In dit gebied in Hoofddorp komen naast woningen ook een “voorzieningencluster” en openbare ruimte. Er komen verschillende types woningen, zorgeenheden, een scholencomplex, een sporthal, supermarkten, aanvullende detailhandel, horeca, mobiliteitshubs en werkruimte. Het bouwen van een parkeeroplossing maakt deel uit van de opdracht. In Lincolnpark parkeren bewoners en bezoekers in mobiliteitshubs. De bouw van het scholencomplex, de sporthal en het sociale huurprogramma vallen buiten deze opdracht.

Lincolnpark Tweede Fase wordt een bijzondere wijk 

Duurzaamheid, circulariteit en innovatie staan hierbij voorop. We willen dat de wijk niet alleen voldoet aan alle (wettelijke) duurzaamheidseisen, maar we gaan een paar stappen verder. De wijk wordt toekomstgericht, flexibel en adaptief. Eén van de bijzondere kenmerken is dat er in de wijk geen doorgaand verkeer is. Auto's parkeer je in centraal gelegen mobiliteitshubs, niet voor de deur. Hierdoor is er in de woonstraten extra ruimte voor ontmoeting en groen. We zoeken een partij met vernieuwende kennis op het gebied van duurzaamheid. Een partner die de gebiedsontwikkeling compleet en in brede zin duurzaam oppakt. We willen graag worden verrast met vernieuwende duurzame ideeën uit de markt.    

Ook in Lincolnpark speelt het probleem van de netcongestie 

Dat betekent dat de vraag naar transport van elektriciteit (zowel bij de aanbieder als de afnemer) groter is dan de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. Dit speelt niet alleen tijdens de bouw van het Centrum van Lincolnpark maar ook na de oplevering van de nieuwe wijk. We vragen aan partijen dan ook met voorstellen te komen voor andere systemen en vernieuwingen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan “off the grid”. Dat houdt in dat de nieuwe wijk niet wordt aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Het is aan de ontwikkelaar met een alternatief te komen.

De gemeente zoekt voor het Centrum van Lincolnpark een partij die: 

  • risicodragend wil bijdragen aan de gebiedsontwikkeling, de doelstellingen en ambities van de gemeente deelt en deze waarmaakt 
  • binnen de vastgestelde visie van Lincolnpark als geheel een uitwerking maakt voor het deelgebied van de opdracht 
    de opgave ziet, aan kan, aan durft en gaat doen 
  • vernieuwend is als het gaat om collectieve systemen zoals warmte-koude en mobiliteit en daar een duidelijke visie over heeft  
  • een opgave van ongeveer 150-190 woningen, voorzieningen incl. mobiliteitsvoorziening en openbare ruimte aankan 
  • binnen de kaders tot een (financieel) haalbaar plan komt.  

We geven de definitieve opdracht voor het centrum in oktober 2024 

De komende maanden kunnen partijen hun plannen indienen. De openbare procedure op TenderNed en alle documentenexterne-link-icoon zijn online beschikbaar. Op de speciale website voor Lincolnpark staan eerder vastgestelde plannen van Lincolnpark.