Elektriciteitsnet nu ook in Haarlemmermeer echt te vol

Elektriciteitsnet nu ook in Haarlemmermeer echt te vol

18 oktober 2023
De Liede, Nieuwe energie, Nieuws

Vandaag hebben netbeheerders Liander en TenneT verdere opstopping op het elektriciteitsnet aangekondigd. TenneT voorziet deze zogenoemde netcongestie in de hele provincie Noord-Holland. Liander kondigt specifiek voor de omgeving van het transformatorstation Vijfhuizen in ‘de Liede’ deze congestie aan.

De drukte op het net wordt vooral veroorzaakt door snelle ontwikkelingen in een groeiende vraag naar elektriciteit, waaronder industriële elektrificatie, grootschalige batterijsystemen, datacenters, woningbouw en de verduurzaming van zowel mobiliteit (laadpalen) als de gebouwde omgeving (warmtepompen). Dit kan het huidige elektriciteitsnetwerk niet aan.  

Wat zijn de gevolgen voor gemeente Haarlemmermeer?

De bouw van woningen, bedrijfspanden en uitbreiding van bestaande bedrijfspanden die op de planning staan bij Liander gaan nog door. Bedrijven die nu nog geen aansluiting hebben en nog geen aanvraag bij de netbeheerder hebben lopen, kunnen voorlopig geen aansluiting krijgen. Dit geldt ook voor bedrijven die een vergroting van de aansluitcapaciteit nodig hebben, bijvoorbeeld voor het uitbreiden van een bedrijf of het nemen van verduurzamingsstappen die meer elektriciteit nodig hebben (denk aan het elektrificeren van het wagenpark of het verduurzamen van warmte). Zij kunnen voorlopig géén aansluiting krijgen en komen in de wachtrij te staan.  

“De netcongestie is geen goed nieuws voor nieuwe aansluitingen, we blijven daarom zoeken naar oplossingen. Gelukkig blijft het terugleveren van energie op het net mogelijk”, aldus wethouder Klimaat en Energie Charlotte van der Meij. Jurgen Nobel, wethouder Woningbouw voegt daaraan toe: “Voor bestaande woningbouwplannen verandert er gelukkig niets. Voor nieuwe plannen is voorlopig helaas geen ruimte op het net.”

Lange termijn oplossing: Uitbreiding elektriciteitsnet 

Netbeheerders Liander en TenneT werken samen met Gemeente Haarlemmermeer aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. De bouw van het transformatorstation Rozenburg-Zuid is begonnen en er wordt naar een tweede locatie gezocht in de omgeving van Schiphol Trade Park. Dit lost de bestaande lokale knelpunten op. Naast deze twee onderstations zijn meerdere kleine onderstations nodig. Voor een verdere capaciteitsuitbreiding in Haarlemmermeer en de regio is het 150-380kv transformatorstation A9 Zuid nodig, daarvoor wordt nog een locatie gezocht.   

Elektriciteitsnet nu ook in Haarlemmermeer echt te vol. Foto: Kees van der Veer

Korte termijn oplossing: Aanpassing prioriteringskader transportverzoeken en congestieonderzoek 

Op dit moment wordt een verzoek om meer capaciteit op het net te krijgen op volgorde van binnenkomst behandeld door de toezichthouder ACM (autoriteit consument en markt). Het zogenaamde ‘first come, first served’ principe. Er is een wens vanuit het landelijke Actieprogramma Netcongestie dat netbeheerders met een maatschappelijke bril gaan prioriteren. De volgorde van uitvoering kan dan wijzigen. Als dit zogenaamde prioriteringskader aangepast wordt, is dat belangrijk voor Haarlemmermeer en regio. ACM neemt rond april volgend jaar hier een besluit over.  

Ook kan er gekeken worden naar vraag en aanbod van de stroom op het net. Dit wordt congestiemanagement genoemd. Bedrijven kunnen tegen betaling worden gevraagd hun vraag naar of aanbod van elektriciteit op de piekmomenten te verschuiven naar dalmomenten. Hierdoor ontstaat ruimte om nieuwe partijen toe te laten op het elektriciteitsnet. Hoe meer partijen hieraan meedoen, des te meer ruimte dat oplevert voor bedrijven op de wachtlijst. TenneT start nu een onderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement en verwacht de uitkomsten van dit onderzoek rond de zomer van 2024 te publiceren. 

Bedrijven die geraakt worden door de netcongestie kunnen voor advies terecht bij de netbeheerderexterne-link-icoon. Daarnaast werkt Gemeente Haarlemmermeer met de netbeheerders, gemeenten en de provincie Noord-Holland samen in de Taskforce Energieinfrastructuur. Vanuit deze Taskforce zijn slimme energieoplossingenexterne-link-icoon in kaart gebracht voor gebieden waar het elektriciteitsnetwerk de maximale capaciteit heeft bereikt. Bedrijven kunnen hier advies inwinnen over hoe om te gaan met netcongestie en casussen indienen voor verdere hulp. 

TenneT organiseert op 25 oktober om 11.00 uur een webinarexterne-link-icoon voor meer informatie voor alle belanghebbenden.