Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Gebruikte stenen voor Centrum Lincolnpark

16 maart 2023
Lincolnpark

Gezond bewegen hoort er voor de bewoners en bezoekers in Lincolnpark gewoon bij. Dat blijkt uit de landschapsvisie voor het Centrum van de nieuwe wijk. Want fietsen staan wat dichter bij huis en de auto’s zijn niet op straat geparkeerd, maar in een centraal parkeergebouw. Hierdoor krijgen fietsers en wandelaars veel ruimte en is er plek voor meer groen. En het mooie is, dat geldt straks voor de hele nieuwe wijk.

De landschapsvisie is een belangrijk document voor de ontwikkeling van het Centrum van Lincolnpark. Het laat al goed de openbare ruimte, de materialen en de manier zien waarop het centrum wordt gebouwd. Het document zit boordevol foto’s en tekeningen van plekken in Nederland en het buitenland, zogenaamde referentiebeelden. Die gebruiken de ontwerpers van de openbare ruimte als basis.

De wijk wordt energieneutraal en gebouwd op een manier die rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering. Ook komen zoveel mogelijk natuurlijke materialen terug, zoals hout. Daarnaast wordt Lincolnpark groen, met veel bomen en struiken.  

impressie centrum lincolnpark

Een beeld van hoe het centrum van Lincolnpark er ongeveer uit komt te zien. Foto: OKRA

De taken binnen Lincolnpark zijn verdeeld tussen verschillende partijen

Wim Voogt (OKRA landschapsarchitecten) is samen met Jan Coopman (advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos) verantwoordelijk voor de landschapsvisie voor het Centrum. Deze visie is onder andere gebaseerd op het eerder vastgestelde stedenbouwkundig plan waarin de hoofdlijnen van de nieuwe wijk zijn uitgewerkt. Naast de landschapsvisie werkt Witteveen+Bos ook aan het ontwerp van de openbare ruimte van Lincolnpark.  

Jan Coopman ziet het als zijn taak om de projectdoelstellingen die de gemeenteraad heeft meegegeven, zo goed mogelijk terug te laten komen in het plan. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan circulariteit en hoe je omgaat met klimaatverandering, dat zijn belangrijke doelstellingen. De eerste stap is te proberen zo min mogelijk materialen te gebruiken. Het liefst maak je het Centrum helemaal groen. En als je bijvoorbeeld ergens stenen toepast, moet het wel echt nodig zijn.”  

We gaan bewust om met de planeet 

Wim Voogt licht zijn aanpak bij het Centrum van Lincolnpark toe: “Jaren geleden vonden we het heel normaal alles te kopen en nog meer spullen te gebruiken. Tegenwoordig gaan we bewuster met onze planeet om en vragen we ons af: hebben we dat nodig en kunnen we dat nog een keer gebruiken? Onze rol is dan dat wij dat niet alleen voor de professionals ontwerpen maar ook voor de toekomstige bewoners. De straten krijgen de namen van planten en dieren die er voorkomen. Het gaat verder dan de straatnaambordjes, we gaan er ook uitleg geven en doen een beroep op de nieuwe bewoners om samen voor die natuursoorten de beste leefomgeving te maken. Ieders inzet wordt daarbij gevraagd.”  

De puzzel moet goed in elkaar zitten

Ruimtelijk ontwerper Wim Voogt (OKRA) zette de puzzel zo in elkaar dat alles in het Centrum op de goede plek zit. “Er moet een sfeer ontstaan waarbij mensen zich goed voelen. Door de combinatie van winkels voor de dagelijkse boodschappen, twee supermarkten, appartementen en zorgwoningen, een schoolgebouw voor 2 middelbare scholen en een sporthal, wordt het er levendig. Er komen veel verschillende groepen samen. We ontwerpen de dagelijkse leefomgeving voor al die mensen. Het moet niet alleen functioneel zijn, we denken bijvoorbeeld ook na over de juiste sfeer en opgaven zoals hittestress en koelteplekken.”  

Wim Voogt vindt dat het er uiteindelijk om gaat, hoe de wijk straks wordt gebruikt. “Zit het plan goed in elkaar, zijn de looproutes goed, hoe is de bevoorrading geregeld, waar kan ik in de zon zitten, waar kan ik mijn fiets kwijt? Het gaat ook om heel praktische zaken waar Jan Coopman en ik verantwoordelijk voor zijn. Wat erg belangrijk is voor een nieuwe wijk: hoe komt de buitenruimte er uit te zien? Dat gaat verder dan alleen een huis bouwen.”  

Regenwater wordt vastgehouden in wadi's

In de landschapsvisie staat welke vernieuwingen en duurzame oplossingen in het Centrum van Lincolnpark terugkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van wadi’s. Een wadi is een droge greppel, een natuurlijke manier om regenwater af te voeren en op te vangen in de bodem. De opzet van de wijk, de gebouwen en de buitenruimte zijn geschikt om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen.  

We willen regenwater gebruiken in droge tijden

Jan Coopman: “Wat we hier gaan doen en wat voor de hele nieuwe wijk geldt, is hoe we omgaan met regenwater. Via wadi’s willen we water vasthouden zodat het in droge tijden gebruikt kan worden. Dat gaan we trouwens in heel Lincolnpark zo doen. Dat is een flinke verandering vergeleken met bestaande wijkcentra die vaak grotendeels zijn verhard. In Lincolnpark willen we het water juist zoveel mogelijk naar de groenstroken leiden.”

Het water loopt over straat richting de wadi's

Hoe gaat dat in de praktijk, bewoners en bezoekers krijgen toch geen natte voeten? Jan Coopman: “Nee hoor, het werkt zo: een straat heeft afschot, loopt langzaam een bepaalde richting op. Normaal gesproken laten we regenwater via een straatkolk ondergronds wegstromen. In het Centrum loopt het water over straat richting de groene wadi's die het water opvangen. Op het moment dat de wadi's vol zitten, stroomt het water pas af naar het oppervlaktewater.”  

Gebruikte stenen worden opnieuw gebruikt in Lincolnpark

Een ander kenmerk van Lincolnpark is dat er minder materialen worden gebruikt. De waarde van deze materialen blijft behouden tijdens en na het gebruik. De totale milieubelasting van de materialen is kleiner dan gebruikelijk. Jan Coopman legt dit uit aan de hand van een voorbeeld: “De ambitie is om voor de winkelstraat in het Centrum gebruikte stenen uit de gemeente Haarlemmermeer of regio in te zetten. Stenen dus die er elders al een tijd op hebben zitten. Het liefst hebben we de stenen natuurlijk uit Haarlemmermeer, dat scheelt brandstof en is duurzaam. Bij gebruikt materiaal is wel de uitdaging, dat je de juiste kwaliteit levert. Uiteindelijk is het Centrum wel het visitekaartje van Lincolnpark.”  

Hoe gaat het verder?

In de landschapsvisie staan naast de hoofdstructuur ook deelstudies voor de globale groenstructuur, mobiliteit en water van het Centrum van Lincolnpark. Ook zijn een aantal kenmerkende onderdelen uitgewerkt, zoals de Parklaan en de invalswegen. In de volgende fase, het Voorlopig Ontwerp (VO), gaat het over onderwerpen als mobiliteit, infrastructuur (verkeer) en materiaalgebruik. Daarmee krijgt het Centrum steeds meer vorm.

De landschapsvisie is te downloaden op de pagina Documenten