Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

zonnepanelen Lincolnpark

Drie energieregels voor Lincolnpark

10 oktober 2022
Lincolnpark

Wie in de nieuwe wijk in Hoofddorp-Zuid, Lincolnpark, wil bouwen moet voldoen aan een aantal duurzame projectdoelen. Ontwikkelaars kunnen zich daarop voorbereiden. Welke energieregels het zijn, wordt in dit artikel verteld. Voor belangstellenden organiseert de gemeente Haarlemmermeer op 18 januari een digitale informatiebijeenkomst.

In de tweede helft van dit jaar zoekt de gemeente Haarlemmermeer een ontwikkelaar die op de eerste stukken grond in Lincolnpark woningen wil bouwen en verkopen. Tijdens de informatiebijeenkomst kan iedereen zien wat de plannen zijn voor de woningen en de inrichting van de wijk. Daarom is deze bijeenkomst niet alleen interessant voor ontwikkelaars maar ook voor belangstellenden voor een energie neutrale woning. Een deel van de stukken grond is bedoeld voor bewoners die samen woningen willen bouwen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Zij zijn ook van harte welkom bij de digitale informatiebijeenkomst. Op zijn vroegst in 2024 zijn de eerste woningen in Lincolnpark klaar.

Aanmelden

Benieuwd naar de plannen voor Lincolnpark? Doe op dinsdag 18 januari van 19.30 tot 20.30 uur mee aan de digitale informatieavond. Hier worden de plannen gepresenteerd en er is een mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar lincolnpark@haarlemmermeer.nl. Een dag van tevoren ontvangen de mensen die zich hebben aangemeld een e-mail met de link naar de bijeenkomst.  

Duurzame projectdoelen

Het eerste projectdoel voor Lincolnpark is: de wijk wordt energieneutraal. Dat betekent dat er dezelfde hoeveelheid energie moet worden opgewekt als er wordt verbruikt. Hoe gaan ontwikkelaars dat oplossen? De gemeente Haarlemmermeer gaat in Lincolnpark voor vernieuwingen en duurzame oplossingen. Door energie neutrale woningen als doel te stellen, draagt Lincolnpark bij aan de gewenste verandering die Haarlemmermeer wil. En dat is nog maar een van de vijf projectdoelen van de nieuwe wijk in Hoofddorp-Zuid. Hier wordt echt werk gemaakt van duurzaamheid.

Projectmanager Bart van Eijk licht de voorwaarden toe voor ontwikkelaars als het om energievoorziening in Lincolnpark gaat.

Kom met een energieplan om de woningen te verwarmen en de bewoners te laten koken. Want er komt geen aardgas

Het is aan de ontwikkelaars om een energiesysteem te kiezen en te bouwen in Lincolnpark. De gemeente schrijft niets voor. All-electric, eventueel een combinatie met zonnewarmte, ligt voor de hand. Bart van Eijk: 'Met zonnewarmte kan je ook heel goed je woning verwarmen. Op momenten dat je de warmte binnen wilt hebben, laat je die toe.'

Bedenk een plan om tot energie neutrale woningen of Nul op de Meterwoningen te komen

Woningen die net zoveel energie opwekken als ze met de bewoners samen gebruiken, heten ook Nul op de Meter-woningen. Bij standaard rijwoningen is hiermee in Nederland al veel ervaring opgedaan. Voor de gestapelde bouw zoals de woningen in Lincolnpark, is Nul op de Meter vrij nieuw. Bart van Eijk: 'We gaan hoofdzakelijk vier tot zes lagen hoog bouwen en in het gebied nabij de Calatravabrug zeven lagen. In al die bouwlagen zitten woningen die energie gebruiken. Dan is het moeilijker om Nul op de Meter te bereiken. Het betekent voor de ontwikkelaar dat hij alle middelen moet inzetten om toch dit resultaat te halen. Dan zal meer moeten gebeuren dan dat een ontwikkelaar standaard doet. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om aan de gevels van de hogere bouwlagen stroom en warmte op te wekken, die technieken zijn er.'  

Stap verder dan gebruikelijk

De projectmanager denkt aan bijvoorbeeld zonnepanelen aan de gevels die tegenwoordig in veel kleuren kunnen worden geleverd. 'Het is wel een duurdere oplossing en je ziet het steeds vaker. Zo is bijvoorbeeld de gevel van het Pharos-gebouw nabij het NS Station in Hoofddorp voorzien van panelen. Wil een ontwikkelaar aan de eisen voldoen en ook voor hogere gebouwen in Lincolnpark op Nul op de Meter uitkomen, dan voldoen niet alleen standaard concepten. We vinden ook dat je mag zien dat er stroom wordt opgewekt, zo’n gevel is heel goed inpasbaar in Lincolnpark. Het beeldkwaliteitsplan staat het toe. Er komen ook vast nog andere duurzame circulaire materialen op de markt die we nu nog niet kennen. We weten dus ook nog niet hoe ze eruitzien en we maken het bij voorbaat mogelijk, op voorwaarde dat het past in het beeldkwaliteitsplan. Wij gaan de bouwplannen beoordelen en willen de markt uitdagen net een stap verder te gaan dan dat gebruikelijk is.'

Bedenk een oplossing voor de piekvraag op het stroomnet

Tussen 07.00 en 9.00 uur ’s morgens en vooral in de winter is er een enorme vraag naar elektriciteit. Hoe kun je dat oplossen, zonder dikkere en dure kabels neer te leggen? Bart van Eijk: 'Dat kan een ontwikkelaar op allerlei manieren doen, en dan kom je al snel in de energieopslag die kleinschalig en grootschalig kan. Ook elektrische auto’s kunnen tegenwoordig stroom terugleveren. Het kan bijvoorbeeld ook door het gezamenlijk opslaan van opgewekte zonne-energie in een zogeheten buurtbatterij.' 'Ook kunnen zonnepanelen anders worden neergelegd dan op het zuiden zoals nu vaak gebeurt. Als je ze zowel op het oosten en het westen legt, wek je in de ochtend wat meer elektriciteit op. Ook kunnen speciale dakvormen bijdragen om de opbrengst te verbeteren. Kortom, wij vragen de ontwikkelaars om goed na te denken over het elektriciteitsnet in relatie tot de gebouwen,' zegt Bart van Eijk.

zonnepanelen Lincolnpark

Met zonnepanelen op het oosten en het westen wordt in de ochtend meer elektriciteit opgewekt.

Goed en compleet

Als ontwikkelaar in Lincolnpark kom je er niet met traditioneel denken. Bart van Eijk: “De kennis die je nodig hebt is veel te breed. En voldoe je niet aan de eisen, dan ga je niet bouwen in Lincolnpark. We zoeken een groep van bedrijven die op een goede manier samenwerkt en de kennis en de technologie bij elkaar brengt voor een goed en compleet plan.”  

Veel voorwerk is gedaan

De gemeente heeft al flink wat voorwerk voor de ontwikkelaars gedaan. Zo kreeg TNO de opdracht op een rij te zetten welke technieken de komende vijf jaar voor woningbouw beschikbaar komen om Nul op de Meter te behalen. En om te kijken of die technieken in Lincolnpark ook echt mogelijk zijn, heeft de gemeente een aantal daarvan door adviesbureau Cauberg Huygen laten doorrekenen.

Bart van Eijk: “Dan zie je dat all-electric veel kansen biedt om tot Nul op de Meter te komen, ook als je wat hoger gaat bouwen zoals in Lincolnpark.” Dat betekent dat alle energie die in huis wordt gebruikt, voortkomt uit elektrische bronnen. Dus je kookt elektrisch, douchen en je huis verwarmen doe je bijvoorbeeld door een warmtepomp al dan niet in combinatie met zonneboiler en zonnepanelen.

Informatie is beschikbaar 

De gemeente stelt alle informatie op de website lincolnpark.onlineexterne-link-icoon beschikbaar om te laten zien wat er kan, niet om te zeggen hoe het moet. Bart van Eijk: “Uiteindelijk is het aan de specialisten om een eigen plan te maken, we schrijven geen energieplan voor. Een belangrijke voorwaarde is ook dat energieconcepten opschaalbaar zijn. Er mag niet zoveel ruimte in de ondergrond worden gebruikt dat volgende fases niet meer aan diezelfde technieken kunnen. Onze inschatting is ook dat dit ook niet hoeft.” De rapporten van TNO en Cauberg Huygen komen binnenkort op de website.