Locatie voor de zonneakkers

Zonneakker biedt stroom voor 17.000 huishoudens

28 juni 2023
Openbare ruimte

De gemeente wil voor een periode van 25 jaar een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen voor een zonneakker mét bijbehorende bouwwerken ten noordoosten van Hoofddorp. Deze komt tussen de Kagertocht, de A5 en de Groene Carré Zuid. Het college heeft van de raad hiervoor een verklaring van geen bedenkingen nodig. Ongeveer 17.000 huishoudens kunnen worden voorzien van stroom door de nieuwe zonneakker. Vattenfall vergroot hiermee het aandeel opgewekte groene energie in Nederland. Ook geeft het bedrijf zo vorm aan lokaal eigenaarschap en houdt het rekening met mens, dier en milieu.

De aanvraag betreft een zonneakker met een oppervlakte van 59 hectare. Dit is inclusief de realisatie van een inkoopstation, communicatiegebouw, onderhoudscontainer, hekwerk, vijf cameramasten en twaalf transformatoren. Ongeveer tien hectare wordt ingericht als uitbreiding van het Groene Carré Zuid. Circa 21 hectare (het middelste deel van het projectgebied) is in eigendom van de gemeente. De omgevingsvergunning zal worden afgegeven voor de maximale termijn van 25 jaar.

Verklaring van geen bedenkingen

In oktober 2022 was er al een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Hierin zijn echter wijzigingen aangebracht over de locatie en de omgevingsveiligheid van de batterijopslag. In de aangepaste aanvraag van 20 januari 2023 is de batterijopslag eruit gehaald. Het is de verwachting dat op niet al te lange termijn een aparte aanvraag moet worden ingediend om de batterijopslag alsnog te realiseren. De gemeente kan deze omgevingsvergunning alleen verlenen nadat de raad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en ontwerp-vergunning hebben van 30 maart 2023 tot en met 11 mei 2023 ter inzage gelegen. In die periode is een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot andere inzichten. De raad wordt dan ook voorgesteld de vvgb af te geven zodat de vergunning verleend kan worden.

Alternatief

Een overeenkomst tot 50 procent lokaal eigendom is niet tot stand gekomen met lokaal energiebedrijf Tegenstroom, ondanks een intentieverklaring om de mogelijkheden te verkennen. Een alternatief voorstel is daarna verkend en overeengekomen, namelijk; obligaties, een omgevingsfonds, lokaal voordeel en een openbare parkzone.

Verbindingsweg

Voor de toekomst wordt rekening gehouden met een mogelijk aan te leggen verbindingsweg van de N201 naar de A5. Deze loopt door het projectgebied. Omdat een concreet tracé en de termijn van realisatie nog niet duidelijk is, zijn afspraken gemaakt met Vattenfall. Na tien jaar kan de gemeente gebruikmaken van delen van de grond voor de aanleg van een verbindingsweg. Op het moment dat de vergunningstermijn is afgelopen en/of de overeenkomst beëindigd wordt, zullen de zonnepanelen met bijbehorende installaties en hekwerken worden verwijderd.

De verwachte opbrengst van de zonneakker is 57.000.000 kWh/jaar, genoeg voor ongeveer 17.000 huishoudens.

Locatie voor de zonneakkers

Locatie voor de zonneakkers. Foto: Google Streetview