Wijzigingsplan woningen Badhoevedorp Centrum Oost vastgesteld

20 maart 2024
Badhoevedorp, Nieuws

De bouw van de geplande woningen in Badhoevedorp Centrum Oost is weer een grote stap dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week een wijzigingsplan voor het gebied vastgesteld. Het plan heeft eerder zes weken ter inzage gelegen, daar kwamen geen reacties op.

In het gebied aan de Sloterweg en Arendstraat zijn ongeveer 27 woningen gepland. De woningen komen op de plek van de oude A9 en passen met een jarendertigsfeer bij de oudere buurten van het dorp. Uit de reacties via JouwBadhoevedorp.nl blijkt dat Badhoevedorpers deze sfeer graag terugzien in het centrum.

ijgaand een impressie van AM van de woningen in Centrum West aan het Lint. De woningen in Oost en West lijken erg op elkaar.

Een impressie van AM van de woningen in Centrum West aan het Lint. De woningen in Oost en West lijken erg op elkaar.

Het wijzigingsplan voor het gebied was al eerder vastgesteld, maar daar kwamen bezwaren op. Daarom is het wijzigingsplan aangepast en daarmee zijn de bezwaren weggenomen. Het vastgestelde wijzigingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.