Woningen en bouwwerken moeten voldoen aan eisen van welstandstandscommissie

Welstandscommissie Haarlemmermeer toetste vorig jaar 357 aanvragen

15 september 2022
Wonen

Om de kwaliteit van bouwwerken zo goed mogelijk te bewaken, hebben veel gemeenten een zogenoemde welstandscommissie die daarop toeziet. Ook Haarlemmermeer heeft voor veel gebieden zo’n onafhankelijke commissie. In 2021 heeft de welstandscommissie in totaal 357 aanvragen behandeld, minder dan het jaar daarvoor.

Redelijke eisen 

Een bouwvergunning wordt niet afgegeven als het niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Dat geldt niet voor plannen die in een welstandsvrij gebied liggen: dan wordt er niet getoetst. 

Bouwwerken moeten voldoen aan eisen van welstandstandscommissie. Foto: Danny de Casembroot

Deskundig

De commissie bestaat uit drie personen, die niet in dienst zijn van de gemeente Haarlemmermeer, maar van Stichting MOOI Noord-Holland. Zij zijn deskundig op het gebied van architectuur, ruimtelijke kwaliteit en/of cultuurhistorie.
Elk jaar geven ze een jaarverslag uit. Vorig jaar toetste de welstandscommissie 357 aanvragen. In 2020 bedroeg het aantal nieuwe aanvragen 412. Die neergang heeft te maken met een aantal pilots met welstandsvrije gebieden. Ongeveer 45 procent van de aanvragen van omgevingsvergunningen was akkoord. Bij de andere aanvragen, gaf de commissie of een negatief advies of wilden ze het nog aanhouden of zijn ze doorverwezen naar een grotere commissie. 

Woningbouwwethouder Jurgen Nobel is blij met de welstandscommissie. “Een mooie en prettige leefomgeving is belangrijk. Zeker in een gemeente als Haarlemmermeer, waar veel kan en mag, is het belangrijk dat er ook naar het uiterlijk van gebouwen gekeken wordt. We hebben hier al niet zoveel oude gebouwen. Met name in het centrum van Hoofddorp zie ik dat het echt essentieel is om te kijken waar, hoe en met welke materialen gebouwen worden gerealiseerd.