Impressie van het stadscentrum

Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 naar gemeenteraad

09 november 2023
Nieuws

Er gebeurt veel in Stadscentrum Hoofddorp. Om richting te geven aan alle ontwikkelingen, werkt de gemeente Haarlemmermeer aan een visie voor het stadscentrum. Inwoners en ondernemers konden hierover meedenken. Het college van burgemeester en wethouders legt de Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 voor aan de gemeenteraad.

Jurgen Nobel, wethouder Woningbouw: “We gaan de komende jaren duizenden woningen bouwen in het stadscentrum. Ik ben blij dat we onze visie daarover nu op papier hebben gezet. Zo zorgen we dat er een mooi, bruisend en gezellig centrum ontstaat.”

Van dorpshart naar stadscentrum

In de visie staat hoe de gemeente van het centrum van Hoofddorp een aantrekkelijk stadscentrum maakt. Dat betekent een betere kwaliteit van de leefomgeving met meer groen, minder auto’s en meer openbare ruimte waar mensen samen kunnen komen en activiteiten kunnen ondernemen. In de visie wordt duidelijk hoe Stadscentrum Hoofddorp er in 2040 uitziet. Maar ook hoe Hoofddorp van dorp naar een aantrekkelijke en levendige woonstad groeit en hoe de gemeente zorgt voor samenhang in de verschillende ontwikkelingen. Daarnaast beoordeelt de gemeente met de visie of nieuwe bouwontwikkelingen en initiatieven in het stadscentrum passen.

Betrokken inwoners en ondernemers

Vanaf november 2022 heeft participatie over de visie plaatsgevonden met betrokken inwoners, vastgoedeigenaren en ondernemers. De participatiemomenten zijn op verschillende manieren georganiseerd. Hierdoor kwamen verschillende doelgroepen, gebieden en thema’s aan bod. Zo organiseerde de gemeente een informatiemarkt op 11 maart 2023. Hier waren medewerkers van de gemeente aanwezig om meer te vertellen. Bezoekers konden in gesprek over de visie en hun reactie geven. Reageren kon daarnaast ook via een online enquête. De reacties zijn waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van de visie.

Impressie van het Stadscentrum Hoofddorp.

Volgende stappen

Binnenkort beslist de gemeenteraad over de Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040. De datum is nog niet bekend. Na de beslissing van de gemeenteraad werkt de gemeente een uitvoeringsprogramma verder uit. Het uitvoeringsprogramma is nodig om de verschillende ontwikkelingen uit de visie te realiseren. In het programma staan de aanpak en uitvoeringsontwerpen van onder andere de inrichting van de openbare ruimte en verkeersstructuren.

Meer informatie over de visie

Visie Stadscentrum Hoofddorp 2024 en meer informatie daarover staat op de website van Stadscentrum Hoofddorp. Of bekijk deze videoexterne-link-icoon over de visie. Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in het stadscentrum? Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via StadcentrumHoofddorp.nl.