Begin oktober 2023 is de regeling Energiezuinige Koelkasten van start gegaan.

Stand van zaken bestrijding energiearmoede

31 januari 2024
Nieuwe energie, Nieuws

In december 2022 kondigde de gemeente een aantal regelingen aan waarmee de energiearmoede in Haarlemmermeer kon worden verminderd. Wij richten ons – net zoals bij de energietoeslag - op huishoudens waarbij het gezamenlijke inkomen in 2022 lager was dan 130 procent van het wettelijk sociaal minimum (wsm) inclusief vakantietoeslag.

Begin oktober 2023 hebben inwoners die vorig jaar de energietoeslag kregen eenmalig een brief over de energiebesparende maatregelen van het afgelopen najaar ontvangen. 

De nieuwe energiebesparende regelingen die in het najaar van 2023 met een uitloop naar 2024 worden of al zijn uitgevoerd leest u hieronder: 

1. Energiezuinige koelkasten

Begin oktober 2023 is de regeling Energiezuinige Koelkasten van start gegaan waarbij wij bij 250 huishoudens kosteloos hun oude koelkast hebben vervangen door een energiezuinige koelkast (label C en een maximaal energieverbruik van 170 kWh). Ruim 700 inwoners hebben zich voor deze regeling aangemeld en de meeste koelkasten zijn al geleverd. Ongeveer 300 inwoners staan op de wachtlijst. Er wordt een nieuwe aanbesteding gestart om ook deze inwoners in 2024 te kunnen helpen met een nieuwe energiezuinige koelkast.

2. Isolatiemaatregelen voor woningeigenaren

De gemeente helpt 50 huishoudens met een koopwoning met glas- en/of vloerisolatie. Deze regeling gaat binnen enkele maanden van start. Inwoners met een koopwoning en een laag inkomen, konden zich dit najaar alvast aanmelden. 

3. Tweedehands zonnepanelen voor woningeigenaren

Woningeigenaren met een laag inkomen konden kosteloos tweedehands zonnepanelen op hun huis, aanbouw of schuur aanvragen. De opwek van de tweedehands zonnepanelen helpt om de energierekening langdurig te verlagen. Deze regeling is inmiddels van start en de 25 huishoudens waar een set voor beschikbaar was, zijn benaderd. Meer dan 60 inwoners met een koopwoning hebben zich aangemeld. De inwoners die op de wachtlijst staan worden op de hoogte gehouden van eventuele nieuwe regelingen. 

Begin oktober 2023 is de regeling Energiezuinige Koelkasten van start gegaan.

4. Fix-teams

Het fix-team van Energiebank Haarlemmermeer plaatst bij huishoudens thuis energiebesparende producten. Dit zijn kleine, simpele maatregelen zoals radiatorfolie, tochtbanden, ledverlichting en een waterbesparende douchekop. In 2022 zijn 118 huishoudens gefixt. Dat is het afgelopen najaar opgeschaald waardoor meer huishoudens worden geholpen. Hiervoor zijn ook betaalde krachten ingeschakeld. Via de campagne hebben ongeveer 60 huishoudens zich aangemeld om te worden geholpen door een fix-team en dankzij een samenwerking met woningcorporatie Ymere worden er dit stookseizoen van 2023/2024 minimaal 294 huishoudens bezocht door het Fix-team. 

5. Lopende energiebesparende projecten

Er gebeurt nog meer om inwoners met een laag inkomen te helpen met energiebesparing, zoals: 

  • Energiecoaches van Energiebank Haarlemmermeer. Deze vrijwilligers helpen met het verlagen van hun energierekening. Zij bekijken het energieverbruik, geven praktische tips en voeren kleine energiebesparende maatregelen in huis uit. De energiecoaches van Energiebank Haarlemmermeer hebben vanaf september 2023 tot nu toe 440 huishoudens met energiearmoede geholpen. 
  • Warm bij de dorpshuizen. In de wintermaanden van 2022 en begin 2023 is een aantal dorpshuizen langer opengegaan om inwoners met energiearmoede een warme plek te bieden. Zo hoeven zij hun woning overdag niet te verwarmen. Daarbij kregen zij een gratis kopje koffie of thee aangeboden door de gemeente. Na een evaluatie met de zeventien deelnemende dorpshuizen bleek deze actie, met enkele wijzigingen, voor herhaling vatbaar. 
  • Rijdend Energieloket. Vanaf januari 2022 staat het Rijdend Energieloket op de markten in Haarlemmermeer om inwoners te informeren en te helpen met het verduurzamen van hun woningen. In het Rijdende Energieloket zijn verschillende verduurzamingsmaatregelen te bekijken, zoals een warmtepomp, zonnepanelen, een infraroodpaneel en verschillende soorten isolatiemateriaal. Inwoners kunnen hier ook terecht met vragen over energie besparen, opwekken, subsidies en financiën. Tijdens het stookseizoen van 2023/2024 wordt het Rijdende Energieloket extra ingezet en werden ongeveer 500 huishoudens bereikt in 2023. 

6. Leerwerkplekken energietransitie

Voor het organiseren van een succesvol leerwerktraject is een goede match belangrijk tussen kandidaat, training en leerwerkplek. Daarom start de gemeente in dit kwartaal van 2024 met een kleinschalige pilot van ongeveer 10 statushouders en anderstalige inwoners. IW Noord-Holland start een scholingstraject voor potentiële kandidaten en bekijkt de vervolgmogelijkheden. Het Nova-college verzorgt het aanvullende vaktaalonderwijs dat nodig is om het leerwerktraject te kunnen volgen. Meer hierover in het artikel: ‘Pilot leerwerkplekken energietransitie van start’. externe-link-icoon

 Zelf ook besparen op de energierekening?

Inwoners met een laag inkomen kunnen gratis een afspraak met een energiecoach maken via www.energiebankhaarlemmermeer.nl externe-link-icoonof door te bellen naar 023 20 40 187.