Leerwerkplekken

Pilot leerwerkplekken energietransitie van start

31 januari 2024
Nieuwe energie, Nieuws

De klimaatopgave is ook in Haarlemmermeer enorm. Met alle macht werken heel wat partijen samen om huizen te verduurzamen, om gebouwen en woningen gasloos te maken, om zonnepanelen op daken te installeren en om de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul. Tegelijkertijd groeit de vraag naar monteurs voor het installeren van warmtepompen en zonnepanelen. Daarom start de gemeente Haarlemmermeer nu een pilot met leerwerkplekken in de energietransitie voor inwoners die het inburgeringstraject hebben afgerond.

Scholingstraject voor de energietransitie

Voor het organiseren van een succesvol leerwerktraject is een goede match belangrijk tussen kandidaat, training en leerwerkplek. Daarom start de gemeente met een kleinschalige pilot van ongeveer tien inwoners. IW Noord-Holland start een scholingstraject voor potentiële kandidaten en bekijkt de vervolgmogelijkheden. Het Nova-college verzorgt het aanvullende vaktaalonderwijs dat nodig is om het leerwerktraject te kunnen volgen. En om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Als de pilot een succes is, gaat de gemeente kijken hoe er meer inwoners op deze manier ondersteund kunnen worden in het vinden van werk. 

Werkgelegenheid creëren 

Het investeren in het praktisch opleiden van inwoners is een interessante manier om werkgelegenheid te creëren. En om personeel op te leiden dat een bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de Haarlemmermeerse woon- en leefomgeving. “De samenwerking tussen team Energietransitie en de clusters Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg & Sociale Dienstverlening kwam heel snel tot stand. IW Noord-Holland en het Nova College bieden de nodige ondersteuning. Zodoende kunnen we als gemeente al in dit eerste kwartaal van 2024 starten met een pilot”, aldus Charlotte van der Meij, wethouder Klimaat en Energie. “Hoe mooi is het dat we door een goede samenwerking nu statushouders en anderstalige inwoners een praktische opleiding tot monteur of installatieadviseur kunnen aanbieden. Daarnaast dragen we hier ook een steentje bij aan de krapte op de arbeidsmarkt. Dus het is win-win”, vult Charif El Idrissi, wethouder Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Inburgering, Asielzaken & Integratie aan.