De sloop van de kelder van het voormalige raadhuis is afgerond

Sloop kelder voormalige raadhuis klaar

19 april 2024
Nieuws, Stadscentrum Hoofddorp

De sloop van de kelder van het voormalige raadhuis is afgerond. De sloop van de kelder was nodig voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Haarlemmermeer. Deze komt op dezelfde plek te staan als het voormalige raadhuis.

Verleggen van de kabels en leidingen

Naast de bouw van het nieuwe gemeentehuis, was het ook nodig om de kelder te slopen voor het verleggen van de kabels en leidingen onder het Raadhuisplein. Dit moet gebeuren om de geplande ontwikkeling van Stadscentrum Hoofddorp mogelijk te maken. De kabels en leidingen komen straks voor een groot gedeelte op de plek waar de kelder zat. 

Aanpak van de sloop 

De sloop van de kelder is goed verlopen en zonder grote grondwaterproblemen. Ook zijn vanuit de omgeving geen klachten binnengekomen. De sloop was ingewikkeld en bracht risico’s met zich mee. Op advies van de specialistische adviesbureaus Fugro en RHDHV zijn de werkzaamheden uitgevoerd zonder zogenoemde spanningsbemaling. Dat betekent dat er geen diep grondwater omhoog is gepompt. De kelder is nu bijna helemaal weg. Volgens plan zijn alleen de palen waarop het gebouw steunde en de liftputten achtergebleven in de grond. Dit is gedaan om geen problemen te krijgen met zout grondwater dat anders omhoog kon komen.

De sloop van de kelder van het voormalige raadhuis is afgerond

De sloop van de kelder van het voormalige raadhuis is afgerond. Foto: gemeente Haarlemmermeer

De volgende stappen 

Op 11 april 2024 stemde de gemeenteraad in met het geld dat nodig is voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Hiermee komt de start van de bouw dichtbij. De gemeente kan nu aanbesteden om een aannemer te selecteren die het gemeentehuis gaat bouwen. De bouw kan starten als de kabels en leidingen onder het Raadhuisplein zijn verlegd. Volgens planning is dat eind 2024/begin 2025. Het nieuwe gemeentehuis biedt straks één plek waar inwoners, ondernemers, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en medewerkers samenkomen. 

Meer informatie 

Meer informatie over het nieuwe gemeentehuis staat op de website van Stadscentrum Hoofddorpexterne-link-icoon