Lachgascilinders

Resultaten VANG positief, lachgascilinders zorgen voor problemen

20 juni 2024
Nieuws

In 2020 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleid Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) vastgesteld. Sindsdien wordt er meer en meer gerecycled. Helaas kampen afvalverwerkers op dit moment met grote problemen door lachgascilinders in het restafval, door het lachgasverbod dat in 2023 is ingegaan.

Het nieuwe beleid voor inzameling van afval is uitgerold. In 2020 begon de uitrol van VANG (Van Afval Naar Grondstoffen). Toen werd 200 kilo restafval per persoon per jaar ingezameld. In 2022 daalde dat al naar 140 kilo. Maar inmiddels staat de teller op gemiddeld 115 kilo per persoon per jaar. De verwachting is dat dit in 2024 nog verder daalt. Dat is goed nieuws! Dat betekent dat er meer grondstoffen worden ingezameld. Deze grondstoffen worden hergebruikt. Zo wordt het GFT&e bijvoorbeeld compost. En wordt het PBD bijvoorbeeld een gieter. Zo werken we uiteindelijk toe naar Nederland Circulair in 2050. 

Lachgascilinders in het restafval

Het bezit van lachgascilinders is sinds 2023 verboden. Een van de gevolgen was het stopzetten van de retourpremie op het inleveren van de lachgascilinders. Ook in Haarlemmermeer vinden we lachgascilinders in de openbare ruimte, in prullenbakken en in het restafval. Deze hogedrukcilinders veroorzaken in de afvalverwerking grote schade door ontploffingen en dit leidt tot onveilige werksituaties voor het personeel. Er is daarom een extra verwerking nodig. Dit leidt tot een verdubbeling van de kosten voor de restafvalverwerking. Inwoners betalen de kosten voor afvalinzameling en afvalverwerking via de afvalstoffenheffing. 

Lachgascilinders in het restafval veroorzaken grote problemen. Foto: Shutterstock.

Wat kunnen mensen zelf doen? 

  • Lachgascilinders gevonden? Maak een melding bij de gemeenteexterne-link-icoon. Meerlanden komt de cilinder ophalen;
  • Heb je zelf lege lachgascilinders? Lever deze dan veilig in op de milieustraatexterne-link-icoon;
  • Scheid afval nóg beter! Hoe meer grondstoffen, hoe minder restafval. En hoe minder restafval, hoe minder verwerkingskosten. Uit de proeven in aanloop naar het nieuwe beleid bleek dat inwoners veel minder restafval kunnen maken. In Rijsenhout Zuid maakte men maar 47 kilo restafval per jaar. Lees meer over deze proef en tips over afval scheiden op deze siteexterne-link-icoon
  • Voorkom bijplaatsingen! Het weghalen van afval bij brengparkjes kost extra geld. Ook dit wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing.