Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Afvalproef

Aan het raadsbesluit voor een nieuwe manier van afval inzamelen ging de afvalproef Winst uit je Afval vooraf. Ruim 1.000 huishoudens uit 3 proefwijken probeerden van januari 2017 tot en met oktober 2017 4 nieuwe inzamelsystemen uit. Op deze pagina leest u meer over deze proef.

Ruim 1.000 huishoudens uit 3 verschillende type wijken, namelijk Linquenda (Nieuw-Vennep), Rijsenhout-Zuid en Eiland 3 (Floriande, Hoofddorp), gingen de uitdaging aan. Linquenda stond model voor 9.200 appartementen en flats, Rijsenhout-Zuid voor de 42.200 huishoudens die afval nu met rolemmer inzamelen en Eiland 3 voor de 7.600 laagbouwwoningen die hun afval naar de ondergrondse container brengen. Deze proef gaf een goed beeld over hoe inwoners van Haarlemmermeer de afvalinzameling hebben ervaard.

Winst uit je Afval

Het doel van de proef: zorgen voor een zo goed mogelijk grondstoffensysteem dat leidt tot meer grondstoffen. Want als grondstoffen apart worden ingezameld, kunnen ze gebruikt worden voor nieuwe producten. Ook hoeven er dan minder nieuwe grondstoffen te worden gebruikt en is er minder restafval. Zo sparen we onze planeet. Daarnaast wordt het verbranden van Restafval steeds duurder. We moeten daarom met elkaar de hoeveelheid Restafval flink naar beneden brengen, om ervoor te zorgen dat de kosten niet te snel stijgen.

Dus Winst uit je Afval voor het milieu, de toekomst én uw portemonnee.

Bewonerswerkgroepen uit de wijken die mee hebben gedaan met de proef, bedachten samen met een afvalcoach een inzamelsysteem die past bij hun wijk. Een systeem dat voldoet aan 4 doelstellingen:

  • goed inzamelresultaat;
  • verlaging van de kosten van afvalverwerking;
  • op grote schaal uitvoerbaar;
  • goede servicebeleving onder de bewoners.

Video: Winst uit je afval

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Bovenstaande video heeft ondertiteling. Deze kunt u zelf aanzetten. Rechtsonderin de video vindt u de knop 'ondertiteling'. Kijkt u op mobiel? Dan vindt u 'ondertiteling' onder de knop met de drie puntjes.

De evaluatie

De afvalproef heeft de gemeente belangrijke informatie gegeven over de wensen van inwoners op het gebied van afval inzamelen en op welke manier we grondstoffen het beste apart kunnen inzamelen. Ook liet de afvalproef zien hoe de inzamelsystemen in Haarlemmermeer verbeterd kunnen worden.

Voor alle 4 de proeven geldt dat is nagegaan of ze konden voldoen aan de 4 vooraf gestelde voorwaarden. Bewoners van de proefwijken lieten via een enquête weten hoe zij de service van het beproefde systeem beleefden. Lees hier over de eindenquête in Linquenda en Eiland 3externe-link-icoon, en over de eindenquête in Rijsenhout-Zuidexterne-link-icoon. Daarnaast werd gekeken naar de hoeveelheid ingezameld Restafval, of de kosten aanvaardbaar zijn en of het systeem, met wat aanpassingen, op grote schaal uit te voeren is. Lees hier over de evaluatie in Linquendaexterne-link-icoon, Eiland 3externe-link-icoon en Rijsenhout-Zuidexterne-link-icoon.