Twee fietsers

Reageren op het Fietsplan Haarlemmermeer

01 februari 2023
Nieuws

De duurzame en bereikbare toekomst die de gemeente Haarlemmermeer voor ogen heeft, kan niet zonder de fiets. Daarom werkt de gemeente aan een fietsplan. De conceptversie van dit fietsplan is nu klaar. Vanaf maandag 6 februari tot maandag 27 maart 2023 kunnen inwoners reageren op dit concept-fietsplan. Vanwege de voorjaarsvakantie is de reactietermijn met een week verlengd.

Vanaf maandag 6 februari staat het plan online op de website Haarlemmermeer van Morgen. externe-link-icoonDe gemeente houdt de inwoners via deze website en social media op de hoogte. 

Fietsplan

In het fietsplan staat welke verbeteringen en voorzieningen in het fietsnetwerk van Haarlemmermeer komen. Het uitgangspunt van het fietsplan is dat mensen zich veilig, comfortabel en snel met de fiets kunt blijven verplaatsen. 

Prettig bewegen

De gemeente wil dat iedereen zich in de toekomst prettig kan blijven bewegen. Met het fietsplan wil de gemeente de verschillende manieren hoe en waarop mensen zich verplaatsen vergroten en het gebruik van de fiets stimuleren. Prettig bewegen pakt de gemeente op in de volgorde: lopen, fietsen, het openbaar vervoer, de auto en of andere vervoermiddelen. Het zogenaamde STOMP- principe: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (onder andere deelvervoer) en Particuliere auto.  

Fietsgeluk staat voorop

Het concept-fietsplan is opgesteld aan de hand van de piramide voor fietsgeluk en is gebaseerd op de piramide van Maslov. De piramide van Maslov is een theorie die de behoeftes van de mens in kaart brengt, in de vorm van een piramide, van laag naar hoog. Het concept-fietsplan bevat naast voorstellen voor de aanleg van nieuwe of bredere fietspaden (veiligheid) ook voorstellen voor de uitbreiding van parkeervoorzieningen bij R-nethaltes (gemak). En voor het vervangen van de open verharding van een fietspad door asfalt (comfort). Veiligheid, gemakt en comfort zijn onderdelen van de piramide en zorgen volgens de theorie voor fietsgeluk. Meer informatie is te lezen in het  fietsplan.

Veilig inrichten betekent ook onderzoeken waar paaltjes wegkunnen

Meer informatie

Het concept-fietsplan borduurt voort op de Mobiliteitsvisieexterne-link-icoon  en de Netwerkstudieexterne-link-icoon.

Omdat de gemeente Haarlemmermeer onderdeel is van de Vervoerregio Amsterdam zijn ook de beleidsstukken die daar vastgesteld worden van belang voor het Haarlemmermeerse beleid. En dit alles past weer binnen het provinciale en landelijke beleidexterne-link-icoon.  

Het concept-fietsplan is ook afgestemd op de concept Verkeersstructuurplannen (VSP’s) Nieuw-Vennepexterne-link-icoon en Hoofddorp externe-link-icoonen de Visie voor het stadscentrum. Zowel de VSP’s als de visie voor het stadscentrum Hoofddorp zijn nog niet vastgesteld. Mochten deze plannen nog worden aangepast dan heeft dat consequenties voor het fietsplan. Het concept fietsplan wordt dan na de inspraak mogelijk nog aangepast. Wanneer dat het geval is staat het geactualiseerde Fietsplan Haarlemmermeer op de site.