Raad brengt onvrede over bij Commissaris van de Koning

23 juni 2022
Nieuws

De gemeenteraad van Haarlemmermeer kan zijn rol onvoldoende vervullen, kan te vaak slechts uitvoeren wat van bovenaf wordt opgelegd, heeft te weinig speelruimte, krijgt te weinig tijd om zich uit te spreken over complexe vraagstukken en twijfelt door dit alles soms aan zijn eigen nut. Net als de inwoners.

Dat hebben de fractievoorzitters van zowel de coalitie als de oppositie de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, gemeld.

Op bezoek

Van Dijk, in het verleden wethouder van Haarlemmermeer en nog altijd woonachtig in Badhoevedorp, was donderdag op bezoek in de gemeente. Hij voerde een gesprek met het kersverse college, legde een bezoek af aan het bedrijf Kite Pharma en aan het dorpshuis van Abbenes dat de Abbenessers voor een groot deel op eigen kracht hebben opgeknapt. Hij sloot zijn bezoek af met een gesprek van vijf kwartier met de gemeenteraad.

Rijksheer Arthur van Dijk (derde van links) bracht een bezoek aan het dorpshuis in Abbenes. Foto: Jur Engelchor.

Groeiende onvrede

Arthur van Dijk was als rijksheer op bezoek in Haarlemmermeer. In die hoedanigheid gaat hij alle gemeenten in de provincie af en rapporteert zijn bevindingen in Den Haag. De gemeenteraad gebruikte het gesprek met de rijksheer om de groeiende onvrede met de eigen positie en het eigen functioneren over te brengen.

Erik Vermeulen van Forza! bracht naar voren dat de raad steeds minder te zeggen heeft en regels moet uitvoeren die door anderen zijn bedacht. Hij noemde jeugdzorg, asielzoekers en stikstof als voorbeelden. “Het wordt steeds lastiger om aan inwoners uit te leggen wat je eigenlijk aan een raadslid hebt.” 

Eén overheid

Hij werd bijgevallen door zijn collega’s. Zo zei Beryl van Straten van de VVD dat ze niet echt het idee heeft dat in Den Haag goed zicht is op die uitvoering, wat er allemaal bij komt kijken en wat de gevolgen voor de inwoners zijn. Maar dat het wel een raadslid is die die inwoner te woord moet staan. Wat vanuit die inwoner gezien logisch is, aldus CDA’er Erik van der Peet, want die ziet de politiek en de overheid als één.

Commissaris van de Koning Arhtur van Dijk in gesprek met de Haarlemmermeerse gemeenteraad. Foto: Jur Engelchor.

Niet gehoord

“De mensen voelen zich niet gehoord”, voegde Sophie van de Meeberg van D66 daaraan toe. Ze memoreerde de lage opkomsten bij de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer.

Waar de raadsleden wel tevreden over zijn, is de onderlinge verstandhouding. Dat zeiden ze unaniem. Het kan soms flink knetteren in de politieke arena maar raadsleden met soms volkomen tegengestelde inhoudelijke opvattingen kunnen prima door één deur. Peter Boerman van GroenLinks en Erik Vermeulen van Forza! gaven zichzelf als voorbeeld. 

Rijksheer Arthur van Dijk kon de onvrede niet wegnemen en ging bewust de discussie over dit onderwerp niet aan met de gemeenteraad. Dat was niet het doel van het gesprek en dat past ook niet bij zijn functie. Hij brengt de onvrede, waarin de gemeenteraad van Haarlemmermeer niet uniek is, zei hij, wel over in Den Haag.

Advies

Hij had een advies voor de Haarlemmermeerse gemeenteraad: maak een punt van rolvastheid. En maak direct aan het begin van de termijn duidelijk waar de gemeenteraad wel en niet over gaat.

Iets dergelijks, aldus Arthur van Dijk, geldt voor participatie. Mensen mee laten praten over het beleid is zeer nuttig en belangrijk maar het moet wel van begin af aan duidelijk zijn wáárover kan worden meegepraat en hoe de participatie is georganiseerd en dus ook in welk stadium participatie aan de orde is.