Integraal Huisvestingsplan

Optimisme over scholenbouw overheerst

26 september 2022
Nieuws

Het is een enorme opgave en het gaat er niet gemakkelijker op worden de komende tijd maar er zijn wel degelijk redenen om optimistisch te zijn over de bouw en verbouw van de vele schoolgebouwen in Haarlemmermeer. Dat is de strekking van het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd.

Afspraken 

Het IHP komt neer op afspraken maken met schoolbesturen over schoolgebouwen. Het plan is dan ook in nauwe samenwerking met schoolbesturen opgesteld. Bij elke nieuwe versie van het plan, waarmee in 2017 een begin is gemaakt, blijft het doel om voor schoolgebouwen te zorgen waarin leerlingen en leerkrachten goed kunnen leren en werken. 

In Haarlemmermeer staan nu meer dan honderd schoolgebouwen. Dat getal loopt ongetwijfeld op want in Haarlemmermeer komen er ook veel woningen bij. En veel van de bestaande schoolgebouwen zijn toe aan een verbouwing, uitbreiding of nieuwbouw of een combinatie daarvan. 

Rietveldschool 

Sinds de gemeente is begonnen met het IHP is één project geheel afgerond, oftewel opgeleverd en in gebruik genomen, namelijk de (monumentale) G. Th. Rietveldschool in Badhoevedorpexterne-link-icoon.  Het predicaat ‘werk in uitvoering’ is op dit moment van toepassing op de Kameleon in Zwanenburgexterne-link-icoon, de Juliana van Stolbergschool in Hoofddorp en Hoofdvaartcollege en praktijkschool de Linie, eveneens in Hoofddorp. De tijdelijke huisvesting aan de Van de Berghlaan in Hoofddorp is afgelopen zomer in gereedheid gebracht. Dit gebouw is het tijdelijke onderkomen voor de Juliana van Stolbergschool en wordt dat later voor PI De Ster. 

Naar voren, naar achteren 

Voor laatstgenoemde school wordt een nieuw project in gang gezet, uiteraard in samenwerking met het schoolbestuur. Ook in Halfweg en voor Dik Trom in Hoofddorp en Buitenplaats Nassaupark in Hoofddorp is dat het geval evenals voor De Zwaan in Zwanenburg en de Zwanebloem in Zwaanshoek. Bekeken wordt of de geplande renovaties in Rijsenhout naar voren kunnen worden gehaald. Twee schoolbesturen, Floreer (voormalige SOPOH) en Jong Leren, hebben daar twee scholen gefuseerd, namelijk De Zevensprong en Immanuel, tot Westwijs. Komen deze scholen eerder aan de beurt dan moeten andere projecten juist naar achteren. 

Sinds de gemeente is begonnen met het IHP is er al één project geheel afgerond, namelijk de Rietveldschool. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Niet van een leien dakje 

De planning van 2017, het beginjaar, is niet gehaald. Oorzaken van de vertraging zijn onder meer een procedure bij de Raad van State, langlopende vergunningaanvragen, moeilijkheden met stroomaansluitingen en ook het realiseren van tijdelijke huisvesting gaat anno 2022 niet meer van een leien dakje. De omstandigheden om het IHP te realiseren, zijn op zijn zachtst gezegd niet optimaal. De bouwkosten nemen fors toe, het leveren van stroom is dikwijls ingewikkeld en er is een gebrek aan personeel en materialen  

Toch is dat geen reden om pessimistisch te zijn, vindt wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Jeugd & Onderwijs)externe-link-icoon. Ze wijst erop dat de schoolgebouwen op een zodanig hoog niveau worden gerenoveerd en gebouwd dat ze energieneutraal worden en daardoor tussen nu en 2050 maar één keer hoeven te worden aangepakt.  

Kostenverdeling 

Ook een pluspunt is dat Haarlemmermeer samen met de schoolbesturen al veel ervaring heeft opgedaan met de ver- en nieuwbouw van scholen. “Dat het nu wettelijk verplicht wordt voor alle gemeenten om IHP’s te maken, is iets om trots op te zijn. Gemeenten worden daardoor verplicht 16 jaar vooruit te kijken en de gemeente Haarlemmermeer deed dat al. De verwachting is verder dat we door innovatie en door projecten te bundelen het vereiste tempo kunnen maken. Misschien dat we zelfs kunnen versnellen”, zegt ze. 

De gemeente wil graag dóórgaan met de financieringswijze die tot dusverre is gehanteerd. De schoolbesturen betalen daarbij mee uit een onderhoudsreserve waar geld in zit dat ze besparen omdat in het nieuwe of vernieuwde schoolgebouw minder kosten hoeven te worden gemaakt voor onderhoud en energie. De gemeente en de schoolbesturen zijn nog in gesprek over de verdere uitwerking hiervan en de kostenverdeling.