Monumentale Rietveldschool wacht renovatie

Deel deze pagina
Een kleine tien miljoen euro investeren burgemeester en wethouders in de Rietveldschool in Badhoevedorp. Het college wil hiermee de school renoveren met behoud van de monumentale waarde, én leerlingen en personeel zodanig huisvesten dat ze hier goed kunnen (blijven) leren en werken.

De Rietveldschool, een openbare basisschool voor Daltononderwijs, telt nu zo’n 475 leerlingen. Dit cijfer stijgt naar verwachting tot zo’n 650. In de prognoses is namelijk rekening gehouden met de woningbouw in Badhoevedorp. Een ander gegeven is de populariteit van Badhoevedorp bij Amsterdamse leerlingen. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water:

“Het Rijk betaalt niet mee en het college tornt niet aan de vrijheid van schoolkeuze en dus staat de gemeente Haarlemmermeer zelf volledig aan de lat.”

Rietveld

Voor 650 leerlingen is 3.470 vierkante meter nodig. Bijna 800 vierkante meter hiervan is beschikbaar in het monumentale hoofdgebouw en zo’n 2.680 vierkante meter wordt gerealiseerd met nieuwbouw daarnaast. Die nieuwbouw is hard nodig want de huidige twee gebouwen die als tijdelijke huisvesting dienen, verkeren in slechte staat en zijn dringend aan vervanging toe. De Rietveldschool is een werk van architect Gerrit Th. Rietveld (1888-1964). De gemeente Haarlemmermeer gaf hem in 1958 de ontwerp-opdracht en vijf jaar later werd het Rietveldgebouw, het oorspronkelijke hoofdgebouw, opgeleverd.

Rietvevldschool: Foto Historisch archief Haarlemmermeer, fotograaf Lou van Kollem

De Rietveldschool in Badhoevedorp. Foto Historisch archief Haarlemmermeer, fotograaf Lou van Kollem

 

De Stijl

De Rietveldschool in Badhoevedorp is één van de weinige lagere scholen die de naamgever heeft gebouwd. Alleen al om die reden, zeggen burgemeester en wethouders, verdient het hoofdgebouw de status van monument. Bovendien maakt het gebouw onderdeel uit van de vernieuwende architectuurstromingen van de tijd waarin het is gebouwd: De Stijl. Dat is een Nederlandse kunststroming waarvan ook onder anderen Theo van Doesburg en Piet Mondriaan deel uitmaakten.

Het hoofdgebouw van de Rietveldschool is aan de buitenkant goed bewaard gebleven. Het is niet uitgebreid, de slopershamer is nooit in de buurt geweest. Afgezien van een aantal wijzigingen in het interieur is ook de indeling ervan behouden gebleven. De plannen voor renovatie van de Rietveldschool zijn niet nieuw, maar inmiddels wel geactualiseerd. En ook flink duurder geworden, maken burgemeester en wethouders duidelijk in hun raadsvoorstel.

Niet huren maar investeren

Aanvankelijk was het de bedoeling om het monument aan Stadsherstel over te dragen en dat de gemeente het zou huren. Dat was toen een goede manier om binnen het kostenplaatje van onderwijshuisvesting te blijven. De huurconstructie is echter over de hele looptijd bezien duurder dan een investering. Daarom is het investeringsbedrag met nog eens 2,3 miljoen gestegen tot 9,9 miljoen euro.

Monumentaal

“Bij elkaar kost het veel geld, zeker”, zegt wethouder Steffens. “Maar we krijgen er ook wel echt wat moois voor terug. Een fraai, bijna energie-neutraal gebouw met grote monumentale waarde waarin de leerlingen en de medewerkers van de school prettig kunnen werken en leren. Een ideale omgeving voor goed onderwijs voor grote aantallen kinderen.”

De Rietveldschool staat straks aan de rand van de groene omgeving nabij het nieuwe Dorpshuis en andere voorzieningen in Badhoevedorp. Volgens de wethouder wordt direct begonnen met de aanbesteding zodra de gemeenteraad het licht op groen heeft gezet.

Gepubliceerd op: 
29 mei 2019