Een woning in aanbouw

Omgevingswet verandert regels over bouwen

23 januari 2024
Nieuws

Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Wie iets wil bouwen of wil veranderen in haar of zijn omgeving krijgt met deze nieuwe wet te maken.

Om een huis te bouwen of een dakkapel op je woning te plaatsen, is een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen, kan vanaf 1 januari 2024 in het nieuwe Omgevingsloket. Wie al vorig jaar een vergunning heeft gekregen, hoeft niets te doen. Deze vergunning is ook na 1 januari 2024 gewoon geldig.

Drie wijzigingen

De nieuwe Omgevingswet voegt regels uit meer dan 30 wetten samen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen waar inwoners mee te maken krijgen:

Het online Omgevingsloket is vanaf nu de plek om een vergunning aan te vragenexterne-link-icoon. Dit is de website van het Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

  • Alle bestemmingsplannen van de gemeente worden samen een omgevingsplan. Daarin staat informatie over de juridische regels van een plek. Voorheen heette dat ‘bestemming’. Ook staan er bijvoorbeeld regels in voor geluid, het kappen van bomen of het wijzigen van monumenten.
  • Volgens de regels van de Omgevingswet moet de overheid sneller dan voorheen beslissen over vergunningaanvragen. In de meeste gevallen moet de overheid voortaan binnen acht weken een besluit nemen. Met een mogelijke verlenging van zes weken. Als een vergunningaanvraag complex is, kan de procedure langer zijn.
  • De Omgevingswet stimuleert dat mensen eerder de kans krijgen om mee te denken over nieuwe plannen in hun buurt. Dat heet participatie. In sommige gevallen is participatie in Haarlemmermeer verplicht. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw van 75 woningen of meer in Hoofddorp, Nieuw-Vennep of Badhoevedorp, behalve als dat al in een vastgestelde visie of beleidskader staat. In het buitengebied is participatie verplicht als er drie of meer nieuwe woningen komen.

Wie iets wil bouwen of wil veranderen in haar of zijn omgeving krijgt met de nieuwe Omgevingsvwet wet te maken. Foto: Danny de Casembroot.

Onafhankelijke controleur kijkt mee

Op 1 januari 2024 is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Wie gaat bouwen of verbouwen moet nagaan of het bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan je vinden in het Omgevingsloket. Valt een woning of ander gebouw onder de Wkb? Dan moet er een onafhankelijke controleur meekijken. Die controleert alle technische regels en kwaliteitseisen. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten. Bovendien heeft een opdrachtgever meer bescherming.

Meer weten? Kijk op de website Aan de slag met de omgevingswet externe-link-icoonen Omgevingswet.Overheidexterne-link-icoon.