De locatie waar het Mercatorgebouw moet komen

Nog geen witte rook, wel optimisme over Mercator

04 oktober 2023
Nieuw-Vennep, Nieuws, Wonen

De verwachting was dat er zo’n beetje nú witte rook zou zijn over plan Mercator in het centrum van Nieuw-Vennep. Dat die er nog niet is, is geen reden voor pessimisme. Integendeel. Gemeente en projectontwikkelaars Wilma Wonen en Green Real Estate hebben er nog steeds vertrouwen in dat het gebouw met woningen en commerciële functies in de plint naast het bestaande winkelcentrum De Symfonie er kan komen.

Vertrouwen

Dat vertrouwen hebben ze naar elkaar toe uitgesproken. Maar ze zijn er nog niet helemaal uit hoe het gebouw er uit moet zien. Er is meer tijd nodig om tot overeenstemming te komen. Het gezamenlijke doel is om vóór 1 januari 2024 een koopovereenkomst aan te gaan. Dat staat in een brief van wethouder Marjolein Steffens-van de Water aan de gemeenteraad.

Over het Mercator-gebouw wordt, zoals over wel meer geplande onderdelen van de Nieuwe Komexterne-link-icoon, zoals het centrumgebied wordt genoemd, al jaren gesproken. Maar tot ergernis van centrumbewoners, andere Vennepers, ondernemers en niet in de laatste plaats van de gemeente, wordt er nog niet concreet gebouwd.

Het valt dan ook niet mee om dingen van de grond te krijgen in de Nieuwe Kom, onder meer vanwege de eigendomsposities. Ook werkt de economie  niet altijd mee waardoor de financiering problematisch is.

Twee klappers

Toch lijkt 2023 een goed jaar te kunnen worden voor de Nieuwe Kom. Kort geleden werd de HBB Groep gecontracteerd voor de ontwikkeling van het Marktgebouwexterne-link-icoon.

Mochten nog vóór 2024 handtekeningen worden gezet onder de overeenkomst over Mercator dan zijn er in één jaar tijd twee grote klappers gemaakt.

Zo ver is het nog niet. Maar gemeente en project ontwikkelaars vertrouwen er wel op dat een financieel haalbaar plan met voldoende kwaliteit uit de bus rolt. Ze baseren dat vertrouwen op het plan van aanpak van de project-ontwikkelaars. Wilma Wonen en Green Real Estate hebben de ambitie uitgesproken dat ze een plek willen creëren die bijdraagt aan een aantrekkelijk, levendig en leefbaar centrum van Nieuw-Vennep.

De locatie van het Mercatorgebouw. De foto is genomen vanaf de Poststraat. Foto: Jur Engelchor

Het plan van aanpak dat er nú ligt is echter nog onvoldoende concreet en voldoet nog niet volledig aan de voorwaarden die de gemeente stelt, staat in de brief aan de gemeenteraad. Wilma Wonen, Green Real Estate en de gemeente hebben afgesproken dat ze  gezamenlijk de uitwerking van de plannen ter hand nemen.

Mocht de periode tot de deadline van 1 januari 2024 onverhoopt toch geen overeenstemming opleveren, dan richt de gemeente zich op de andere toekomstige ontwikkelingen in De Nieuwe Kom, specifiek op realisatie van woningen in het Middengebied (kavel Harmonieplein). “Het is namelijk hoog tijd dat er in het centrum van Nieuw-Vennep gebouwd gaat worden”, aldus wethouder Steffens in de brief aan de gemeenteraad.