Burgemeester Marianne Schuurmans

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marianne Schuurmans

09 januari 2023
Nieuws

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haarlemmermeer hield burgemeester Marianne Schuurmans haar traditionele nieuwjaarsreceptie. Belangstellenden die de toespraak niet live konden bijwonen, kunnen de tekst teruglezen op InforMeer.

“Beste mensen,  

Mag ik u eerst namens het gehele gemeentebestuur een gelukkig en gezond 2023 toewensen?  

Dames en heren 

Een nieuw jaar brengt nieuwe kansen en mogelijkheden, nieuwe uitdagingen. We beginnen het jaar altijd hoopvol, verwachtingsvol.  

Dat was zeker het geval in 2022, toen we aan zagen komen dat de coronamaatregelen konden vervallen. De deuren gingen open, we mochten terug naar ons oude normaal.  

2022 werd het jaar van veel eerste keren sinds twee jaar: festivals, zomerfeesten, de opening van de dorpshuizen in Abbenes en Zwanenburg/Halfweg en van het vieren van uitgestelde huwelijksfeesten. De horeca werd weer druk bezocht en we konden weer naar het theater en de bioscoop.  

We zagen in het begin van 2022 het leven optimistisch tegemoet, totdat de inval in Oekraïne plaatsvond.  

Achter mij ziet u beelden van een bijzonder schilderij. Dit schilderij is gemaakt door Oekraïense kinderen, die een veilig heenkomen hebben gevonden in Haarlemmermeer en het zit vol symboliek. 

U ziet de kaart van Oekraïne, met in het midden Kozak Mamaij, de legendarische Oekraïense held. De bloemen die u ziet, kaasjeskruid, zijn een herinnering aan de meer dan 450 kinderen die stierven sinds de oorlog begon.  U ziet Slangeneiland, waar de Russische kruiser de Moskva tot zinken werd gebracht. U ziet vluchtelingen uit Mariupol. Kristina tekende hen, met een engel, ze wilde geen bommen schilderen… 

We zien dagelijks de hartverscheurende beelden op het nieuws.

Mensen, ook de vluchtelingen die we hier hebben opgenomen, verliezen huis en haard en hun geliefden, en een oplossing lijkt nog niet nabij.  

Ik wens voor hen vrede, veiligheid en goede berichten in 2023.  

Dames en heren, 

We zien nadat corona twee jaar lang ons leven heeft bepaald, andere zorgelijke ontwikkelingen die onze aandacht vragen, zoals onder andere de stikstofproblematiek, het woningtekort en de schaarste op de arbeidsmarkt. 

De coronacrisis heeft het vertrouwen in de overheid geen goed gedaan. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart was er een historisch lage opkomst van 51 procent. Onderzoeksbureau Ipsos wijt dit aan het gebrek aan vertrouwen en desinteresse van de kiezers.  

Toch is het publieke debat zelden zo uitgesproken geweest. Over alle thema’s die ik zojuist noemde, zijn er op de flanken van het politieke spectrum zeer geprononceerde standpunten, die in de media en met name op social media veel aandacht krijgen.  

Politici in Den Haag zouden bij deze grote opgaven elkaar moeten opzoeken, om samen tot oplossingen te komen. Maar polderen is uit. En terwijl ze in Den Haag over elkaar heen buitelen om elkaar de maat te nemen of de politieke loef af te steken, moeten wij in de gemeenten lokaal de problemen oplossen.  

Er zijn in Haarlemmermeer sinds de verkiezingen dertien partijen in onze gemeenteraad, die een afspiegeling van onze samenleving vormen. Die kritisch zijn en het bestuur scherp houden, maar wel willen dat er bestuurd wordt, dat er oplossingen komen. Die ondanks alle politieke tegenstellingen met respect voor elkaar en oplossingsgericht hun eigen achterban vertegenwoordigen. Die proberen met debat en overtuiging elkaar te vinden in moties en amendementen. De inwoners van Haarlemmermeer vragen niet om polariserende uitspraken. Onze lokale politici begrijpen meer dan ooit wat onze inwoners nodig hebben: er moet bestuurd worden, juist nu! Er moet een gemene deler gevonden worden, want Haarlemmermeer: dat zijn wij samen!  

Er is in juni een nieuw college van burgemeester en wethouders gekomen dat daadkrachtig deze opgaven heeft opgepakt.  Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad dan ook belangrijke besluiten genomen over de toekomst van Haarlemmermeer en onze positie in de regio.  

De verkenning van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp is daar een mooi voorbeeld van. Afhankelijk van de komst van de Noord/Zuidlijn worden de komende jaren 30.000 tot 40.000 woningen gebouwd. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar onze jongeren, met bijvoorbeeld een starterssubsidie, een voorrangsregeling en woonruimte voor studenten.

We kiezen voor het uitbreiden van de grote kernen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, zodat het dorpse karakter van de kleine kernen en het weidse uitzicht van de polder behouden blijven. Want juist dat dorpse karakter zorgt, ondanks het feit dat Haarlemmermeer tot de grootste vijftien gemeenten van Nederland behoort, voor saamhorigheid en gemeenschapszin.  

Burgemeester Marianne Schuurmans. Foto: Tessa Posthuma de Boer

Haarlemmermeer groeit fors. Voor het welzijn van zoveel mensen zijn groen en recreatiegebieden nodig. PARK21 krijgt steeds meer vorm en de openbare ruimte in de kernen wordt steeds groener. Een snelgroeiende gemeente bereikbaar houden, vraagt om grote investeringen in het openbaar vervoer. Ook wordt in Haarlemmermeer geïnvesteerd in de energietransitie. De woningen in nieuwbouwwijken zijn duurzaam, we gebruiken steeds vaker zonne- en windenergie en steeds meer bestaande woningen worden verduurzaamd.  

Haarlemmermeer, dat zijn wij samen. Dat betekent dat we er voor elkaar moeten zijn als het moeilijk is. Een groeiende groep inwoners heeft moeite om rond te komen. Daarom kan dit jaar een grotere groep inwoners aanspraak maken op de energietoeslag, maar ook op bijvoorbeeld het kindpakket. Daarnaast hebben we voor een aantal organisaties de bezuinigingen, die vorig jaar helaas nodig waren, op de valreep nog wat kunnen verzachten.  

Haarlemmermeer samen betekent ook dat hier ruimte is voor iedereen. Zo was er afgelopen jaar een Regenboogfestival, trokken alle gezindten samen op bij de herdenking van 4 mei en vieren onze vluchtelingen in de kerken en moskeeën de verschillende feesten mee.  

We vingen in 2022 zo’n 3000 vluchtelingen op, uit onder andere Oekraïne, Iran, Syrië en Afghanistan. Onze hoteliers boden hen niet alleen onderdak, maar vooral een thuis. Dat deden én doen zij zonder daar al te veel woorden aan vuil te maken en daar ben ik hen zeer dankbaar voor. Ook veel inwoners namen vluchtelingen op in hun gezin. Ondernemers hebben enorm bijgedragen in de vorm van bijvoorbeeld woonruimte of goederen. Ik noem het initiatief in Cruquius, waar een ondernemer samen met heel veel vrijwilligers in een aangepast kantoor Oekraïense vluchtelingen een tweede thuis biedt.  

Haarlemmermeer had op 1 januari 2023 162.373 inwoners, waarvan er 49.348 jonger zijn dan 25 jaar. Dat is meer dan 30 procent. Zoveel jonge inwoners: dat is waardevol. We horen graag hun inbreng en hun toekomstverwachtingen. Dat gebeurt onder andere via onze actieve jongerenraad, de kinderburgemeester en de loco-kinderburgemeester. In 2023 gaan we weer de jaarlijkse kinderraad organiseren en kunnen kinderen vragen stellen aan de politici. En sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben we in onze raad maar liefst vijf raadsleden jonger dan 30 jaar: het jongste raadslid is 19 jaar.  

Jongeren houden ervan om elkaar te ontmoeten en doen dat in het park en in de wijk. Die ontmoetingen leveren vaak lawaai op en dat kan worden ervaren als overlast. Er komen daarover steeds meer klachten binnen. De gemeente heeft hierin zeker een verantwoordelijkheid, maar ook ouders hebben hier een rol te vervullen. De buurtvaders in Graan voor Visch zorgen ervoor dat er gefeest wordt zonder overlast. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun wijk, voor hun kinderen. Ik hoop dat zij een voorbeeld zijn voor andere wijken en dorpen. Geef onze jeugd de ruimte, maar geef ook duidelijke grenzen aan.  

Beste mensen,  

Ik begon met de steeds verder groeiende polarisatie in onze samenleving. Maar ik zie ook de gemeenschapszin in onze gemeente. Ik zie dat we in de kernen, wijken en buurten naar elkaar om blijven kijken en oog hebben voor elkaar. De inzet van de vele vrijwilligers, van ondernemers en van organisaties voor de samenleving in Haarlemmermeer is groot én onmisbaar.  

Uiteindelijk willen wij allemaal hetzelfde: veiligheid, warmte, onderdak, voeding, goede gezondheid, acceptatie en liefde. Laat 2023 het jaar zijn waar we deze menselijke behoeften zien als basis voor begrip en gezamenlijkheid.  

Haarlemmermeer is een verzameling hechte gemeenschappen dankzij u: de mensen uit de kernen, wijken en buurten, de ondernemers, de vele organisaties, verenigingen, clubs van alle inwoners van onze 31 kernen. 

Wij zijn samen Haarlemmermeer.  

Ik wens voor ons allemaal een gelukkig, respectvol 2023!"