Tijdelijke lokalen De Zwanebloem

Miljoenen nodig voor tijdelijke schoolgebouwen

24 maart 2023
Nieuws

Onderwijs moet doorgaan tijdens de verbouwing van een schoolgebouw. Om die reden is in totaal een kleine 3,9 miljoen euro nodig voor de tijdelijke huisvesting van drie basisscholen in Haarlemmermeer. Het gaat hierbij om de aanschaf van een compleet schoolgebouw en de huur van een aantal lokalen.

In de steigers

De komende jaren komen schoolgebouwen in Haarlemmermeer regelmatig in de steigers te staan. Dat gebeurt in het kader van het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) waarvoor wethouder Marjolein Steffens-van de Water verantwoordelijk is.

De tijdelijke schoolgebouwen waarvoor nu geld op tafel moet komen zijn nodig voor De Zwanebloem in Zwaanshoek, Dik Trom in Hoofddorp en de Sint Adalbertusschool in Spaarndam.

Waterschade

De Zwanebloem was in november in het nieuws wegens ernstige waterschade.externe-link-icoon De kwaliteit van het schoolgebouw, die toch al te wensen over liet, is daardoor verder verslechterd. De Zwanebloem is volgens de planning omstreeks 2025 aan de beurt voor renovatie. Dat blijft zo, maar de verslechterde situatie is wel aanleiding om de tijdelijke huisvesting naar voren te halen, dus zelfs vooruitlopend op de renovatie.

In het geval van De Zwanebloem gaat het dus om de gehele school. De kosten voor de tijdelijke huisvesting lopen met zo’n 2,7 miljoen flink in de papieren, erkent wethouder Steffens, maar de gemeente krijgt hierdoor wel de beschikking over een gebouw dat ze vaker kan inzetten. Om dezelfde redenen schafte de gemeente eerder zo’n gebouw aan voor scholen aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp.

De Zwanebloem. Foto: Danny de Casembroot

Aanschaffen

Want aanschaffen is voordeliger dan huren, vooral als een gebouw voor een langere periode wordt gebruikt. Een ander voordeel van aanschaffen is grotere zekerheid over de beschikbaarheid. “Door slim te plannen kunnen we die tijdelijke schoolgebouwen als het ware door de hele gemeente laten gaan en op plekken neerzetten waar leerlingen tijdelijk moeten worden gehuisvest”, zegt wethouder Marjolein Steffens. De omvang van het gebouw is vergelijkbaar met die van andere scholen zoals onder meer in Overbos, de Plesmanschool in Badhoevedorp en IKC Wereldwijs in Hoofddorp. Indien nodig kunnen er lokalen aan worden toegevoegd.

Huur

Bij Sint Adalbertus en Dik Trom gaat het om respectievelijk één en twee lokalen. Zulke eenheden zijn lastig vaker in te zetten waarmee de keuze voor huur is verklaard. Sint Adalbertus en Dik Trom hebben tijdelijke lokalen nodig omdat hun leerlingenaantallen sneller groeien dan gedacht.