Schoolgebouw De Zwanebloem: een laag gebouw in een groene omgeving

Rampzalige én leuke dagen in ondergelopen Zwanebloem

11 november 2022
Nieuws

Liever had Carla Mesman, directeur van Integraal Kindcentrum (IKC) De Zwanebloem in Zwaanshoek natuurlijk geen lekkage gehad. Maar achteraf gezien vond ze het toch het leuke dagen. De afgelopen schoolweek begon ronduit rampzalig. Door een gesprongen waterleiding bij de toiletblokken was het één groot waterballet in de school. De ravage was enorm.

Blowers 

Twee dagen konden de lessen geen doorgang vinden en was er ook geen kinderopvang mogelijk voor de in totaal ongeveer 175 kinderen. Op het moment van schrijven is de schade voor een groot deel weggewerkt en draait de Zwanebloem weer op volle toeren, al staat nog niet alles op zijn plek. Dat kan pas als de blowers al het vocht hebben weggeblazen en de vloerbedekking weer is teruggelegd . Dat de Zwanebloem weer draait, mag gerust een huzarenstukje worden genoemd. Dat is precies de reden waarom Carla Mesman toch een goed gevoel heeft als ze de inmiddels grotendeels weer opgedroogde boel overziet.  

Tussen het hozen door 

Ze vindt dat haar team zich van zijn allerbeste kant heeft laten zien. De veerkracht, het vermogen tot improviseren en de hechtheid ervan zijn de afgelopen kletsnatte dagen goed uit de verf gekomen, vindt de schooldirecteur. Ze vertelt over de peuters die nog niet konden worden opgevangen in het gebruikelijke lokaal maar nu toch in een andere ruimte terecht kunnen. Door de stopcontacten af te plakken en door andere ingrepen, voldoet deze nu ook aan de GGD-richtlijnen. Ook slaagde het team erin, tussen het hozen door, met vrolijke filmpjes ouders en kinderen te informeren over hun ondergelopen school. Heel blij werd ze ook van de helpende handen die ouders toestaken en ook van de hulp die vanuit het dorp kwam. “In zulke situaties kan je school maar beter in een dorp als Zwaanshoek staan”, zegt ze. 

De Zwanebloem. Foto: Danny de Casembroot

De Zwanebloem was vorige week donderdag nog onderwerp van gesprek in de raadzaal waar gesproken werd over het IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen). De gemeente werkt samen met de schoolbesturen aan een grootschalig en langlopend plan om van de circa 100 schoolgebouwen in de gemeente plekken te maken waar leerlingen en schoolpersoneel optimaal kunnen leren en presteren. Belangrijk onderdeel van al die scholenbouwprojecten is duurzaamheid. Uiteraard kunnen niet alle scholen tegelijk in de steigers worden gezet en zijn scholen toch wel hard toe aan een verbouwing. De Zwanebloem niet in de laatste plaats. "Het groene sedumdak is het grootste zorgenkindje want dat lekt", zegt Thierry van der Weide, de gemeentelijke programmamanager van het IHP.  "We houden het dan ook voortdurend in de gaten."

Gesprongen waterleiding 

In de raadzaal toonden verschillende fracties zich bezorgd over dit soort situaties.  Alsof de duvel ermee speelt, stond De Zwanebloem een paar dagen later blank. Niet door een lek dak maar door een gesprongen waterleiding. Het kostte trouwens nog best wat tijd en moeite om te bepalen waar al het water vandaan kwam, zegt Carla Mesman. Ze noemt het “een geluk bij een ongeluk” dat de Zwanebloem niet meer zo waterpas is. Daardoor is het water naar het laagste punt gelopen en heeft het zich niet over de gehele vloeroppervlakte van het schoolgebouw verspreid.  

Groenste school

Carla Mesman klinkt niet als een balende schooldirecteur. “we komen hier goed uit. De Zwanebloem is gewoon een leuke school waar we trots op zijn. We waren even de natste school, dat klopt, maar we zijn vooral de groenste school met overal groen om ons heen. Die reputatie is versterkt door ons groene dak. Het klopt dat dat lekt en dat daar wat aan moet gebeuren maar de voordelen ervan blijven we onderschrijven. Het scheelt op warme dagen zo vier, vijf graden en het ziet er mooi uit. 

Niet zonder zorgen 

IHP-programmamanager Thierry van der Weide meldt dat De Zwanebloem al vóór het waterballet hoger op de lijst is geplaatst voor renovatie. De verwachting is nu dat in het vierde kwartaal van 2023 naast De Zwanebloem een tijdelijk schoolgebouw komt te staan waar de kinderen les krijgen ten tijde van de verbouwingen. Over de plannen, die in nauwe samenwerking met het schoolteam worden ontwikkeld, bestaat veel enthousiasme. Op de vraag hoe hij kijkt naar de periode totdat het tijdelijke onderkomen van De Zwanebloem in gebruik is genomen, antwoordt hij eerlijk: “Ik ben niet zonder zorgen. Ja, vooral vanwege het dak. Ik ben blij dat de Zwanebloem zo’n weerbaar team heeft.”