Lachgascilinders

Lachgascilinders in afval vraagt om maatregelen

21 december 2023
Nieuws

Ook Haarlemmermeer staat net zoals veel andere gemeenten voor de uitdaging van een veilige inzameling en verwerking van restafval. Hier zitten namelijk veel lachgascilinders in, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Door ontploffende cilinders loopt de schade bij afvalverwerkingsbedrijven inmiddels in de miljoenen. Afvalverwerker AEB verwerkt het restafval uit Haarlemmermeer. AEB heeft aangegeven dat een extra bewerking van het restafval nodig is om de lachgascilinders uit het restafval te halen. Anders zal AEB de verwerking van het restafval weigeren.

Extra kosten door noodzakelijke maatregelen

Deze maatregelen brengen extra kosten met zich mee, aangezien er extra bewerking van het restafval nodig is. Afvalinzamelaar Meerlanden is ondertussen op zoek naar oplossingen en doet proeven om te onderzoeken of de extra bewerking op een efficiënte en goedkopere manier kan worden uitgevoerd.

Bij gelijke omstandigheden en de huidige hoeveelheid restafval zullen de extra maatregelen leiden tot verdubbeling van de verwerkingskosten, met ruim 1,2 miljoen euro per jaar. Deze kosten worden betaald uit de afvalstoffenheffing. De kosten worden voor het eerst doorberekend in de afvalstoffenheffing van 2025. De gemeente doet nog onderzoek naar verschillende factoren om de kosten voor inwoners te beperken tot een minimum.

Wethouder Mariette Sedee benadrukt het belang van het nemen van maatregelen: “We zien de noodzaak om gevaarlijk afval uit het huishoudelijk restafval te verwijderen. We moeten actie ondernemen in afwachting van antwoorden en maatregelen van het Rijk, om de situatie veilig te houden en de instroom van lachgascilinders te beperken.”

Brief namens elf gemeenten aan het Rijk

Het is nog de vraag of het Rijk financieel gaat bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. Daarom worden er geen hervulbare cilinders met borg meer gebruikt, maar weggooicilinders. Sindsdien vinden wij deze cilinders in de openbare ruimte, in prullenbakken en in het restafval. In afvalperswagens van Meerlanden en tijdens de afvalverbranding bij AEB leidt dit tot ontploffingen en daarmee tot gevaarlijke situaties voor het personeel. Ook leidt dit tot grote schade aan de ovens die restafval verbranden. Daarom vragen wij samen met elf gemeenten uit de regio in een brief aan staatssecretaris Heijnen om capaciteit voor deze extra bewerking van restafval en om de kosten hiervoor te dragen.

Daarnaast wordt onderzocht of andere oplossingen kunnen bijdragen aan het verlagen van de kosten. Zoals goedkopere methoden om lachgascilinders uit restafval te halen, aanpassen van vereisten aan wegwerpdrukcilinders, het ontmoedigen van het gebruik van lachgas door inwoners en betere afvalscheiding waardoor de hoeveelheid restafval vermindert.

Wethouder Sedee: "De hogere kosten voor de controles van het restafval zijn te verantwoorden gezien de risico's en gevaren van ontploffende cilinders. Het is tijd dat het Rijk het verband erkent tussen de toename van lachgascilinders in het afval en de invoering van het lachgasverbod. Laten we samen verantwoordelijkheid dragen voor dit probleem."

Door lachgascilinders in restafval kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Foto: Shutterstock

Wat kunnen inwoners doen?

De gemeente zal inwoners gaan informeren over wat te doen met lachgascilinders. Het is belangrijk dat lachgascilinders niet in de prullenbak of restafvalcontainer worden gegooid, maar dat hiervan melding wordt gemaakt via het MOB-formulier van de gemeenteexterne-link-icoon. Meerlanden haalt de lachgascilinder(s) dan op. Ook kunnen lachgascilinders gratis worden ingeleverd in de milieustraatexterne-link-icoon. Daarnaast zorgt het verminderen van de hoeveelheid restafval tot minder hoge kosten voor het controleren. De eerste resultaten van VANG laten zien dat de hoeveelheid restafval daaltexterne-link-icoon.