Basisschool De LinQ in Nieuw-Vennep

‘Jongerenoverlast in Nieuw-Vennep goed te bestrijden’

25 januari 2023
Nieuws

Met op het eerste oog simpele, praktische en snel uit te voeren maatregelen kan de ervaren jongerenoverlast in Nieuw-Vennep wellicht flink worden teruggedrongen. Dat is de uitkomst van het onderzoek van eerstejaars bestuurskundigen van de Hogeschool van Amsterdam (HVA).

In de weg 

Op een aantal plekken in Nieuw-Vennep zitten jongeren ‘in de weg’, althans in de beleving van anderen. Het gaat soms om (rokende) leerlingen van het Herbert Vissers College en ook om jongeren in de wijk Linquenda. Eerder is al vastgesteld dat de jongerenoverlast in het op één na grootste dorp van de gemeente niet of nauwelijks gewelddadig is en ook van een criminele inslag is geen sprake. Mede om die reden rukt de politie niet na elke melding uit. Andere zaken krijgen, mede vanwege de krappe bezetting, méér prioriteit  

Wegsturen is geen oplossing 

Maar er wordt wel overlast erváren in Nieuw-Vennep. De circa 30 eerstejaarsstudenten gaven ook eerder al aan dat simpel wegsturen geen oplossing is. Dat komt immers neer op verplaatsing van het probleem. Het aanreiken van alternatieven werkt het beste.  Veelzeggend in dit verband zijn deze twee statements op de sheet met conclusies van hun onderzoek. “Een plek voor jongeren creëren.” En: “Nieuw-Vennep moet mee veranderen met de tijd.” 

De LinQ 

De meeste overlast doet zich voor bij basisschool De LinQ aan de Kalslagerring in Linquenda. De situatie hier is wél ernstig. De school is doelwit van vandalisme. Er zijn ruiten gesneuveld, containers in de brand gestoken en het gebouw wordt besmeurd met etensresten. De schoolleider heeft al tal van meldingen gedaan maar de politie heeft de daders nog niet te pakken. De camera’s die werden opgehangen om hen in beeld te krijgen, zijn onklaar gemaakt. Al deze narigheid heeft zelfs de aandacht getrokken van landelijke media.

Brief 

Tot dusverre lijkt maar weinig kruid gewassen tegen het vandalisme waaraan De LinQ ten prooi is gevallen. Al lijkt een brief die rond de kerstdagen in Linquenda bij omwonenden op de deurmat viel, wél het beoogde effect te hebben gesorteerd.externe-link-icoon In de brief vroegen  leerlingen, de gebiedsmanager en de schoolleider hen een oogje in het zeil te houden in de kerstvakantie, een periode waarin de school leeg staat. En dat gebeurde. De LinQ is ongeschonden aan het nieuwe jaar begonnen en, ook niet onbelangrijk, de school is ook hét onderwerp van gesprek in de wijk en misschien ook wel thuis. 

De studenten van HVA borduren in hun advies hierop verder. “Het gaat erom dat de connecties tussen school, jongeren en bewoners sterker worden.” 

Basisschool De LinQ in Nieuw-Vennep. Foto: Jur Engelchor

Open dag 

Ze pleiten voor een open dag met een bekende rapper erbij, om de sociale cohesie te versterken zodat het vandalismeprobleem een wijkkwestie wordt. Ook adviseren ze om de jongerenhangplek met afdakje nabij de school “te spiegelen” naar de kant van de woonbebouwing zodat deze wat meer in het zicht komt te staan. Misschien dat een zogenoemde hoge tonen voortbrengende mosquito de jongeren in de avonduren kan verdrijven.  

Dugouts en een geitenpaadje 

Dat veel jongeren in de pauze en na schooltijd uitzwermen naar woonwijken, zeggen de bestuurskundigen in spe, is omdat de plekken die voor hen zijn bedoeld, verre van aantrekkelijk zijn. Dit geldt vooral voor het basketbalveldje bij het Herbert Vissers College. De plaatsing daar van dugouts, voor wat meer beschutting, zou het verschil kunnen maken.  

Ook een kortere route er naartoe, bijvoorbeeld via een geitenpaadje, zodat de leerlingen hun pauze niet kwijt zijn aan een omweg zoals nu, zou een verbetering kunnen zijn. 

De Hype 

En zo staan er nog veel meer praktische tips in de rapportage van de studenten. Ze hebben ook gekeken naar een wat dieperliggende oorzaak van de ervaren jongerenoverlast. Ze wijzen erop dat Nieuw-Vennep op weg is naar de 40.000 inwoners en een flink deel daarvan is jong. Het grote dorp komt niet wég met maar één jongerencentrum, stellen ze. Er moet meer keus zijn want een jongerencentrum vertegenwoordigt vaak een scene. Het enige jongerencentrum van Nieuw-Vennep is De Hype en daar draait het vooral om elektronische muziek en rap. Voor jongeren die meer met rock hebben, is De Hype minder aantrekkelijk. Het is een beetje zoals met supermarkten. Albert Heyn en Vomar zijn beide supermarkten maar ze hebben toch een eigen publiek. 

Wat ook al niet helpt, menen de studenten, is dat jongeren niets van hun gading kunnen vinden bij Pier K, op het Harmonieplein. Dat richt zich met zijn aanbod op kinderen tot tien jaar en 60-plussers, aldus de onderzoekers.  

Laaghangend fruit 

Er zijn écht meer sociaal-culturele voorzieningen voor jongeren nodig, is de onvermijdelijke conclusie. De studenten voegen eraan toe dat dergelijke voorzieningen bij voorkeur in het centrum een plek moeten krijgen. Jongeren uit het centrum weren, is onverstandig en ongewenst. 

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water, onder meer verantwoordelijk voor Jeugd & Onderwijs en de Nieuwe Kom, het centrumgebied van Nieuw-Vennep, toont veel waardering voor het werk van de eerstejaarsstudenten bestuurskunde. Zij is vast van plan om er haar voordeel mee te doen maar ze merkt ook op dat zij niet alles in haar eentje kan doen. Er is samenwerking nodig met wijken, scholen, ondernemers, jongerenwerkers, straatcoaches en politie. De ideeën van de studenten herbergen veel laaghangend fruit, stelt ze vast. En dat wordt als het aan haar ligt, snel geplukt. 

Lees verder

Bestuurskundigen in spe analyseren jongerenoverlast in Nieuw-Vennepexterne-link-icoon

Er zijn écht meer sociaal-culturele voorzieningen voor jongeren nodig, is de onvermijdelijke conclusie. Foto: gemeente Haarlemmermeer