Fietsers in PARK21

Informatiemarkt PARK21 en project Weg om de Zuid

21 februari 2024
Bijeenkomsten

Haarlemmermeer groeit en er gebeurt veel tegelijk in Nieuw-Vennep-West en Hoofddorp-Zuid. PARK21 is volop in ontwikkeling, er komen veel woningen en nieuwe inwoners bij en ook het verkeer neemt toe. Daarom organiseert de gemeente op zaterdag 9 maart tussen 11.00 tot 15.00 uur een informatiemarkt over PARK21 en het project Weg om de Zuid (voorheen Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg). Ook is het project HOV Haarlemmermeer-Zuidwest aanwezig. Iedereen is van harte welkom!

De verbeterde Nieuwe Bennebroekerweg leidt het verkeer straks beter langs de zuidrand van Hoofddorp. Met de verdere aanleg van PARK21 komt er extra ruimte voor het doorbrengen van vrije tijd. Het project HOV Haarlemmermeer-Zuidwest is een nieuwe Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding (HOV) die straks Lisserbroek verbindt met het station van Hoofddorp.

Locatie en informatie

De bijeenkomst is in de Van Zantenhal, IJweg 1415 in Nieuw-Vennep. Op de informatiemarkt wordt de stand van zaken van de verschillende projecten toegelicht. Ook zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en ideeën te bespreken. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek, neem ze gerust mee. Informatie wordt gegeven over:

PARK21: Algemeen 

  • Noordwestelijk deel (gebied dat al is aangelegd)
  • Deelgebied Groot Vennep
  • Park-Evenemententerrein
  • Deelgebied Flumen
  • Park-Polderlanden/Parklanden
  • Deelgebied IJweg

Project Weg om de Zuid (verbetering Nieuwe Bennebroekerweg)

  • HOV Haarlemmermeer zuidwest (nieuwe busbaan tussen Lisserbroek en station Hoofddorp)

PARK21 krijgt veel uitbreiding

De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers, boeren, investeerders en andere overheden aan PARK21, het groene recreatiehart van Haarlemmermeer. Een groot park in ontwikkeling, met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. De komende tijd krijgt PARK21 veel uitbreiding.

Wethouder Mariette Sedee, verantwoordelijk voor PARK21: "PARK21 is een enorm ambitieus project dat samen met de gemeenschap wordt ontwikkeld. Het is mooi dat we op deze manier aan veel mensen kunnen uitleggen wat er allemaal al is gebeurd en laten zien hoe PARK21 zich uitbreidt als het groene recreatiehart van Haarlemmermeer." 

In het midden van het park komt deelgebied Groot Vennep, met veel water, groen en paden. Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit jaar wil de gemeente starten met de aanleg. In het oosten komen het Park-Evenemententerrein en Park-Polderlanden. Ook voor het Park-Evenemententerrein is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Zodra dit ontwerp klaar is, willen we ook hier starten met de aanleg. Daarnaast start de ontwerpfase voor deelgebied Flumen (achter de Van Zantenhal) en het deelgebied met de recreatieplas ten oosten van de IJweg.

PARK21 is volop in ontwikkeling. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

Project Weg om de Zuid werkt aan schetsontwerp 

Om de toenemende verkeersdrukte aan de zuidzijde van Hoofddorp aan te kunnen en de komst van nieuwe woningen mogelijk te maken, werkt de gemeente aan het verbeteren van de Nieuwe Bennebroekerweg. Dat doet zij samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. De verbeterde Nieuwe Bennebroekerweg moet zorgen voor een goede bereikbaarheid, een betere verkeersveiligheid én een vlotte doorstroming. De gemeenteraad heeft een voorkeursalternatief vastgesteld. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt het voorkeursalternatief geoptimaliseerd en omgezet naar een schetsontwerp. De gemeente verwacht voor de zomer een besluit te kunnen nemen over dit schetsontwerp.

Wethouder Marja Ruigrok, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer: "Het project Weg om de Zuid en HOV Haarlemmermeer zuidwest zijn belangrijk projecten om de mobiliteit voor bestaande en nieuwe woningbouw in onze gemeente te verbeteren. We nodigen alle inwoners uit om naar de informatiemarkt te komen en meer te weten te komen over deze projecten." 

HOV Haarlemmermeer-Zuidwest

Samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam wil de gemeente hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) realiseren voor de bewoners van de nieuwbouwlocaties bij Nieuw-Vennep-West en Hoofddorp-Zuid. Daarnaast wil de gemeente beter HOV voor inwoners in bestaande woonwijken aan de randen van Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Denk aan Getsewoud, Floriande en Tudorpark. Dit HOV in de vorm van R-net bussen over een vrije busbaan wordt onderdeel van de HOV-verbinding Noordwijk-Lisse-Hoofddorp-Schiphol. In Haarlemmermeer gaat deze bus rijden via Lisserbroek, Nieuw-Vennep-West, Hoofddorp-Zuid en het NS-station van Hoofddorp. Hoe de route precies gaat worden, wordt de komende maanden samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitgewerkt in een planstudie.

Meer informatie

Meer informatie over PARK21externe-link-icoon
Meer informatie over Project Weg om de Zuid
Meer informatie over HOV Haarlemmermeer-Zuidwest 

Luchtfoto van het gebied van Weg om de Zuid

De gemeente werkt aan het verbeteren van de Nieuwe Bennebroekerweg. Foto: Henk Roolvink.