kinderen in Spaarndam

Het ontwerp van de omgevingsvisie is af

07 september 2021
Nieuws

Hoe ziet Haarlemmermeer er over 20 jaar uit? Dat staat in de omgevingsvisie. Het ontwerp daarvan is af. Iedereen die dat wil, kan van 13 september tot en met 25 oktober reageren. Dan ligt de ontwerp-omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 ter inzage.

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van de gemeente. Haarlemmermeer wil doorgroeien van 157.000 inwoners in 2021 richting 200.000 inwoners in 2040. In de ontwerp-omgevingsvisie staat dat Haarlemmermeer een prettige gemeente wil blijven om te wonen en te werken. Het moet goed bereikbaar, schoon en groen zijn met veel plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of kunnen bewegen in de buitenlucht.

Hoe ziet het Spaarndam van deze kinderen eruit in 2040? Foto: Margo Oosterveen.

Gezond, veilig en welvarend

De gemeente wil dat mensen hier gezond en veilig kunnen leven. Haarlemmermeer moet een welvarende plek zijn met een sterke economie waar bedrijven zich graag vestigen. Het karakter van Haarlemmermeer wordt gekoesterd: het boerenlandschap, de polderwegen, de gemalen, de Ringvaart, maar ook de 31 dorpen en kernen met elk hun eigen sfeer en de bedrijven en de luchthaven aan de oostkant.

Slim en zuinig omgaan met de ruimte

We willen veel in de gemeente: wonen, werken, ontspannen in het groen, het polderlandschap behouden. Dat kost ruimte. Dat betekent: slim en zuinig met de ruimte omgaan. Maar wel op een manier die past bij Haarlemmermeer en de mensen die er leven. Daarvoor staan in deze ontwerp-omgevingsvisie alle doelen op een rij. Dat kan gaan over groen, verkeer of gezondheid.

Samen maken we Haarlemmermeer

Om de omgevingsvisie te maken, heeft de gemeente gesproken met inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden, ontwikkelaars, belangenorganisaties enzovoorts. Hun inbreng is gebruikt in deze ontwerp-omgevingsvisie. Ook in het vervolg blijven zij belangrijk. Of zij nu zonnepanelen willen plaatsen op hun woning, een nieuw restaurant of bedrijf willen starten of een woonwijk willen bouwen: de plannen van al deze mensen worden getoetst aan de visie. Zo kan de gemeente zien of de ontwikkelingen bijdragen aan de toekomst die de gemeente voor ogen heeft. Zo maken wij samen Haarlemmermeer. 

Reageren kan tot en met 25 oktober

Iedereen kan tot en met 25 oktober reageren op de ontwerp-omgevingsvisie. Ook kan iedereen reageren op het ontwerp van het omgevingseffectrapport (OER). Het ontwerp-OER laat zien wat de milieueffecten zijn van wat in de omgevingsvisie staat, net zoals een milieueffectrapport (MER). De gemeente bekijkt alle reacties en past de omgevingsvisie aan als het nodig is. Begin 2022 kan de gemeenteraad de definitieve Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 vaststellen.

Website en presentatieavond

De hele omgevingsvisie bekijken of de verkorte versie? Kijk op www.haarlemmermeer.nl/omgevingsvisieexterne-link-icoon. Daar staat ook wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Woensdag 29 september is er van 19.00-19.45 uur een online informatiebijeenkomst. Op de website staat daarover meer informatie. Nu alvast vragen stellen die beantwoord worden tijdens de avond? Stuur dan een mail aan omgevingswet@haarlemmermeer.nl. Hou ook InforMeer in de gaten voor meer over de omgevingsvisie.

Lees ook: Ontwerp-omgevingsvisie is toekomstbeeld gemeente | Gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl)externe-link-icoon

OER brengt de leefomgeving in kaart | Gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl)externe-link-icoon