Haarlemmermeer: economisch krachtig.

Ontwerp-omgevingsvisie is toekomstbeeld gemeente

09 juli 2021
Openbare ruimte

Hoe ziet Haarlemmermeer eruit in 2040? Hoe woon je hier dan, waar kan je heen in je vrije tijd, waar zijn kantoren en bedrijven en hoe is het verkeer geregeld? Dat staat in de omgevingsvisie, het toekomstbeeld van de gemeente. De ontwerp-omgevingsvisie is nu klaar.

“Er wonen nu 157.000 mensen in Haarlemmermeer. We groeien door richting 200.000 inwoners in 2040. Ook dan moet Haarlemmermeer een fijne plek zijn om te wonen en te werken”, zegt wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke ordening). “De omgevingsvisie helpt ons straks om slim en zuinig met de ruimte omgaan.” Het moet goed bereikbaar, schoon en groen zijn met veel pleinen en parken waar je met anderen kunt afspreken en veel ruimte om buiten te sporten of te ontspannen. Mensen moeten hier gezond en veilig kunnen leven, ook met Schiphol, snelwegen en bedrijven in de buurt. Bovendien houden blijft in stand wat typisch is voor Haarlemmermeer: het open agrarische landschap en de oude polderwegen, de Ringvaart, de Geniedijk, de 31 dorpen en kernen met elk hun eigen sfeer en de bedrijvigheid en de luchthaven.

Samen maken we Haarlemmermeer

Wie hier woont, herkent vast wat hierboven staat. Maar hoe kan dit toekomstbeeld werkelijkheid worden? Daarvoor is een visie gemaakt. De afgelopen jaren hebben de makers van de omgevingsvisie gesproken met inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden, ontwikkelaars, belangenorganisaties, andere overheden en deskundigen. Veel van wat is gezegd, staat in de ontwerp-omgevingsvisie die er nu ligt. Hieronder een indruk daarvan.

Wonen in dorp of stad

Ook in 2040 is er in de dorpen in Haarlemmermeer ruimte, rust en zicht op groen. In de grote kernen wordt het leven meer ‘stads’. Dat zijn de plekken waar de meeste woningen gebouwd worden, bijvoorbeeld appartementen op plekken waar openbaar vervoer en ander verkeer samenkomen. Dit is ook een goede plek voor winkels en andere voorzieningen. In de stad kan iedereen overal makkelijk komen te voet of op de fiets. Er zijn groene en levendige straten en pleinen waar allerlei soorten mensen zich thuis voelen, jong en oud. Wethouder Sedee: “Als er meer woningen komen in appartementengebouwen op plekken zoals Stadscentrum Hoofddorp en het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep, kunnen andere plekken open blijven.” Hoe dat aangepakt kan worden, komt te staan in de verdichtingsvisie die nu wordt gemaakt.

Oost, west, noord en zuid

Overal in Haarlemmermeer is behoefte aan nieuwe woningen, vooral voor ouderen en jongeren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gesprekken met inwoners en ondernemers tijdens het maken van de omgevingsvisie. Ook vinden mensen het belangrijk dat er plekken zijn om anderen te ontmoeten. Maar er zijn ook verschillen tussen noord en zuid en oost en west. Hoofddorp groeit door naar een stad met meer dan 100.000 inwoners. Ook in Badhoevedorp gaat de lopende gebiedsontwikkeling door. Het gebied tussen het Noordzeekanaal en Zwanenburg blijft juist landelijk en dorps. Bij Lisserbroek en Cruquius komen nieuwe woonwijken. Dit zijn de laatste plekken waar veel woningen komen buiten de kernen, maar de dorpen groeien niet aan elkaar. Nieuw-Vennep maakt een groeispurt met de aanleg van het landelijk woongebied Nieuw-Vennep West met 3.000 woningen en de ontwikkeling van het Pionier-Bolsterrein. Dat wordt meer stads met 1.700 woningen, plekken om te werken en voorzieningen. In het noorden, zuiden en oosten kunnen weinig nieuwe woningen komen door beperkingen door luchtvaart. Omdat bijna alle dorpen aan het water liggen is het er heel prettig om te wonen. Een belangrijke opgave is hier daarom: ‘Experimenteer met geluidsadaptief bouwen.’

Haarlemmermeer: economisch krachtig

Economisch krachtig en divers

Het doel is dat allerlei soorten ondernemingen zich graag in Haarlemmermeer vestigen, bijvoorbeeld omdat hun medewerkers hier goed kunnen wonen en de bereikbaarheid goed geregeld is. Zo wordt het aanbod van bedrijven meer divers en dat maakt de economie krachtiger. Het is ook de bedoeling dat ondernemers bijdragen aan een duurzame en innovatieve economie. Werkgebieden aan de oostkant (de oostflank) kunnen helpen om het ook voor internationale bedrijven aantrekkelijk te maken naar de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te verhuizen. Daarom zorgen we dat de oostflank zo goed mogelijk bereikbaar is, bijvoorbeeld met de Noord-Zuidlijn. We zijn selectief waar nodig en willen dat zuinig met de ruimte wordt omgegaan.

Ruimte voor vrije tijd

In parken, langs polderwegen, langs de Ringdijk en in recreatiegebieden kunnen inwoners ontspannen, sporten, wandelen, fietsen of varen. Dat is belangrijk en dat blijft ook zo. In het noorden van de gemeente is steeds meer ruimte voor recreatie, natuur en erfgoed. In het Groene Carré rondom Schiphol kan een ‘energielandschap’ komen met zonnepanelen, waterberging, natuur, fietsroutes en boerenland. Het westen is vooral bedoeld voor wonen, natuur en recreatie. Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, in PARK21, is ruimte voor allerlei activiteiten. In het zuiden blijft het landschap open en is de landbouw goed beleefbaar.

Samen maken we Haarlemmermeer

Voor het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie zijn in het voorjaar van 2019 in vijf gebieden omgevingsgesprekken gehouden. De omgevingsgesprekken zijn gebruikt om de opgaven voor de verschillende gebieden in kaart te brengen. Wethouder Sedee:

Inwoners, ondernemers en andere partijen zijn belangrijk bij het bereiken van de doelen voor de leefomgeving. We willen dat de omgevingsvisie hen straks uitnodigt om samen met de gemeente opgaven op te pakken. We willen samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving en een mooier, gezonder, welvarender, evenwichtiger en hechter Haarlemmermeer. Vandaar ook de ondertitel van de omgevingsvisie: Samen maken we Haarlemmermeer.   

Binnenkort meer nieuws

Burgemeester en wethouders hebben de ontwerp-omgevingsvisie nu besproken. Na de zomer bespreekt de gemeenteraad de visie. Daarna kan iedereen reageren. Wie de visie nu alvast wil bekijken, kan deze vinden op www.haarlemmermeer.nl/omgevingsvisieexterne-link-icoon.

Lees hier de ontwerp-omgevingsvisie in het kortexterne-link-icoon