Een computerscherm met grafieken, een hand die op de muis klikt

Haarlemmermeer hield in 2023 7,3 miljoen over

24 april 2024
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer hield in 2023 netto 7,3 miljoen euro over. Het totale rekeningresultaat is 16,9 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om van dat bedrag 9,6 miljoen euro over te hevelen naar 2024, om zaken die in 2023 niet zijn uitgevoerd als nog in 2024 op te pakken.

Daarnaast wordt voorgesteld 7,3 miljoen euro te reserveren voor de investeringen die nodig zijn voor groen, mobiliteit en maatschappelijke voorzieningen voor de Schaalsprong Wonenexterne-link-icoon.  

Wethouder Jurgen Nobel van Financiën: ‘Uiteraard zijn we blij met dit positieve resultaat, maar we moeten beseffen dat het incidenteel is, onder andere door een eenmalige meevaller vanuit het Rijk. Vanaf het jaar 2026 voorzie ik nog steeds grote tekorten, waar we samen met de raad nu al naar oplossingen aan het kijken zijn.’ 

Overschot 

Het overschot in 2023 komt grotendeels door een hogere bijdrage vanuit het Rijk, 5,5 miljoen meer, en meer zogenaamde WABO-leges. Dat zijn leges die betaald moeten worden voor het aanvragen van bouwvergunningen. Doordat 1 januari de nieuwe omgevingswet inging, werden aan het eind van 2023 nog veel aanvragen ingediend. Dat leverde bijna 5 miljoen euro meer op dan begroot. 

2024 

Van het overgebleven geld stelt het college voor 9,6 miljoen euro over te hevelen naar budgetten die in 2024 worden uitgegeven. Het grootste bedrag, 4,35 miljoen, zou dan gaan naar de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Bijna 1,8 miljoen wil het college stoppen in de uitvoering van de maatregelen over gezondheid en preventie die met het Rijk zijn afgesproken in het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord. 

Een computerscherm met grafieken, een hand die op de muis klikt

De gemeente Haarlemmermeer sloot het afgelopen jaar financieel positief af. Foto: Shutterstock

Schaalsprong Wonen 

Omdat voor de Schaalsprong Wonen de komende jaren grote investeringen nodig zijn, wordt voorgesteld om daarvoor 7,3 miljoen euro te reserveren. Die investeringen zijn nodig voor mobiliteit, groen in de openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. Elk jaar wordt de afweging gemaakt of het overgebleven geld naar woningprojecten kan gaan, afhankelijk van de financiële positie van de gemeente. De norm daarvoor is het zogenaamde ‘ratio weerstandsvermogen’ en die staat op dit moment op uitstekend.