Een groepje gezellig op het terras

Grotere terrassen Haarlemmermeer mogen blijven

13 december 2023
Nieuws

Sinds de coronapandemie mogen horecaondernemers en ondernemers met een terras, hun terras uitbreiden. In de ‘Tijdelijke regels over terrassen Haarlemmermeer 2022’ heeft de gemeente vastgelegd onder welke voorwaarden een terras vergroot mag worden. De regeling is dit jaar door de gemeente geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is besloten dat de gemeente de grotere terrassen wil behouden.

Evaluatie 

Voor de evaluatie is onder andere aan horecaondernemers, winkeliers en inwoners gevraagd wat hun ervaring is met de tijdelijke regels over terrassen. Ook is hen gevraagd of zij de mogelijkheid willen hebben om hun grotere terras voort te zetten. Uit de evaluatie bleek dat de uitbreiding van terrassen over het algemeen positief ervaren wordt en weinig klachten oplevert. Daarom wil de gemeente ondernemers  de kans geven om hun uitgebreide terras permanent te maken. 

Voordelen permanente uitbreiding terrassen 

Horecaondernemers zijn blij met de extra inkomsten door het grotere terras. Een permanente regeling geeft ondernemers de ruimte en zekerheid om financiële investeringen te doen om het uitgebreide terras in te richten. Daarnaast vinden inwoners het prettig dat ze meer ruimte hebben op het terras.

Wethouder Marja Ruigrok (Economische Zaken): “In het coalitieakkoord hebben we beloofd om meer ruimte te geven aan onze horecaondernemers. Hiermee willen we zorgen voor bruisende en gezellige centra in onze gemeente waar plek is voor jong en oud. Aan de positieve uitkomst van de evaluatie te zien vinden veel inwoners en ondernemers dat de grotere terrassen daarbij helpen. Tijd dus om dit permanent te maken!”

Het aantal klachten de gemeente heeft ontvangen over de grotere terrassen is beperkt. Als die er wel zijn gaan ze over te weinig ruimte voor voetgangers en mensen met kinderwagens, rollators of rolstoelen. Daarom zal bij iedere aanvraag worden gekeken of er op die locatie voldoende ruimte overblijft voor voetgangers en hulpdiensten. 

Hoe werkt het?  

De gemeente gaat de regeling voor tijdelijke terrassen uit 2022 intrekken. Terraseigenaren die bekend zijn bij de gemeente krijgen een brief. Daarin staat dat, als zij gebruik willen (blijven) maken van een uitbreiding van hun terras, zij een wijziging van hun terrasvergunning kunnen aanvragen. Voordat zij dat doen kunnen zij bij de gemeente een eerste check aanvragen om te zien of hun aanvraag kans van slagen heeft. Als de gemeente een besluit over de aanvraag heeft genomen kan hier nog een beroep of bezwaar tegen worden aangetekend. Niet alleen door de aanvrager zelf maar ook door winkeliers of omwonenden in de directe omgeving van het terras.

Meer informatie over terrasvergunningen in gemeente Haarlemmermeer is te vinden op de websiteexterne-link-icoon.

De gemeente Haarlemmermeer wil de grotere terrassen behouden. Foto: Shutterstock