Geldbiljetten in de centrale verwarming

Gemeente wil meer inwoners helpen met energietoeslag en kindpakket

14 december 2022
Meer voor Elkaar, Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer verhoogt in 2023 de inkomensgrens voor de energietoeslag en het kindpakket van 120 procent naar 130 procent. Hiermee helpt de gemeente een grotere groep inwoners die vanwege de inflatie en stijgende lasten moeite hebben om rond te komen.

Steeds meer inwoners doen de kachel niet aan, slaan een maaltijd over of douchen minder vaak omdat de prijzen van energie en dagelijkse boodschappen gewoonweg te hoog zijn. Ook worden zij gedwongen soms financiële keuzes te maken waardoor de kinderen niet meer naar muziekles of zwemles kunnen. Daardoor kunnen kinderen een achterstand oplopen of buitengesloten worden. 

Hoge nood 

Omdat de nood hoog is, wil de gemeente op korte termijn iets doen voor deze inwoners. Daarom is door het college van B&W een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om de energietoeslag en het kindpakket in 2023 toegankelijk te maken voor een grotere groep inwoners. Dit betekent dat meer huishoudens aanspraak kunnen maken op de energietoeslag van 1.300 euro en dat meer kinderen in aanmerking komen voor een vergoeding om te sporten, culturele activiteiten bij te wonen of onderwijsondersteuning te krijgen. 

Doelgroep 

Momenteel kunnen alleen inwoners met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum (wsm) gebruik maken van de regelingen. Vanaf 1 januari geldt dat ook voor inwoners met een inkomen tot 130 procent van het wsm. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft in de afgelopen weken ook aangegeven meer inwoners te willen helpen. Met dit voorstel geeft het college van B&W daar gehoor aan. De raad zal op 22 december over het voorstel stemmen. 

Wethouder Charif El Idrissi (Werk & Inkomen): “Het is het college niet ontgaan dat steeds meer inwoners moeite hebben om financieel rond te komen. Die steeds groter wordende groep verdient onze aandacht en ondersteuning. Met dit voorstel bieden we nog meer kwetsbare inwoners de helpende hand.”

Update 18 januari 2023

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel en daarom kunnen inwoners met een inkomen van 130 procent van het wettelijk sociale minimum nu ook aanspraak maken op de energietoeslag en het kindpakket.

Meer informatie over de energietoeslagexterne-link-icoon en de verschillende regelingen die onder het kindpakketexterne-link-icoon vallen kunt u (of: is te) vinden op de website van de gemeente.

De regeling voor minima in Haarlemmermeer wordt uitgebreid. Foto: Shutterstock