De locatie van het Marktgebouw

Geld voor verhuizing bibliotheek naar Marktgebouw

14 december 2022
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december een besluit genomen om mee te werken aan de verhuizing van de bibliotheek in Nieuw-Vennep naar het toekomstige Marktgebouw. Het college stelt de gemeenteraad voor een deel van het toekomstige Marktgebouw te kopen voor de bibliotheek. Het Marktgebouw komt aan het Harmonieplein in Nieuw-Vennep. De kosten bedragen 3.770.000 euro.

Centrale plek aan het Harmonieplein 

De bibliotheek is een belangrijke maatschappelijke voorziening. Hij draagt bij aan educatie en ontmoeting. De bibliotheek zit nu aan de Schoolstraat 2, op de eerste verdieping van De Symfonie. Een verhuizing naar de begane grond in het Marktgebouw past bij de veranderende rol van de bibliotheek. De locatie aan het Harmonieplein ligt centraal in het centrum van Nieuw-Vennep tussen de Elemastraat, Gelevinkstraat en Venneperstraat. Het is betere plek door meer natuurlijke aanloop en zichtbaarheid. De verhuizing naar het gewenste Marktgebouw is ook financieel gunstiger voor de bibliotheek. 

Levendig centrum

De bibliotheek als openbare maatschappelijke voorziening in het Marktgebouw is ook goed voor de levendigheid en de sfeer in het centrum. Ook ontstaat de mogelijkheid de bibliotheek met horeca te verbinden op de begane grond in het Marktgebouw. Door een verhuizing van de bibliotheek naar het Marktgebouw, komen de bibliotheek en Pier K aan één plein te liggen. Zij kunnen elkaar versterken bijvoorbeeld door gebruik van de theaterzalen van Pier K als voorleesarena. 

Eerst nog de aanbesteding 

De koop van een deel van het Marktgebouw is wel afhankelijk van een succesvolle aanbesteding van het Marktgebouw. Daarom gaat het nu nog om een intentie tot aankoop. De aanbesteding is intussen in gang gezet. 

Nieuwe rol bibliotheek 

Ontmoeting en informatievoorziening worden steeds belangrijker. De bibliotheek verandert van uitlener van boeken ook in een organisatie voor taalontwikkeling, lezen en schrijven en ontmoeting.  Door deze nieuwe rol verandert ook de ruimte die nodig is voor de bibliotheek. Dat komt ook door de groei van het aantal e-books.

Lees voor meer informatie het artikel Marktgebouw: beeldbepalende gangmaker in Nieuwe Komexterne-link-icoon.  

De locatie waar het Marktgebouw gepland is.