De locatie van het Marktgebouw

Marktgebouw: beeldbepalende gangmaker in Nieuwe Kom

07 december 2022
Openbare ruimte

Een belangrijke stap op weg naar een compacte, levendige, leefbare en aantrekkelijke Nieuwe Kom, zoals het centrumgebied van Nieuw-Vennep wordt genoemd. Zo zien burgemeester en wethouders hun besluiten over de aanbesteding van het Marktgebouw en de verkoop van de bijbehorende percelen.

Plint 

Het Marktgebouw komt op de hoek van de Poststraat en de Gelevinkstraat te staan, op de kop van het Harmonieplein. “Er moet een levendige plint (onderste deel van de gevel, red.) komen die het Harmonieplein en het Marktgebouw verbindt”, is in de nota van het college te lezen.

Wethouder Marjolein Steffens - van de Water, verantwoordelijk voor de Nieuwe Kom: “We willen het Marktgebouw een maatschappelijke, culturele en commerciële functie geven en erboven komen woningen. Ik zie er een beeldbepalende gangmaker van de Nieuwe Kom in.”  

Bibliotheek 

Om dat voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat de bibliotheek, nu nog aan de Schoolstraat te vinden, naar de begane grond van het Marktgebouw verplaatst. Het college gaat in de aanbesteding dan ook uit van de vestiging van de bibliotheek in het Marktgebouw.

Het college vindt het Marktgebouw  voor de bibliotheek een kwalitatief betere en zichtbaardere plek. Hierdoor, zo is de verwachting, ontstaat ook meer ‘natuurlijke aanloop’. Door de veranderende rol van de bibliotheek is er in het Marktgebouw minder vloeroppervlakte voor nodig dan op de huidige locatie.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 13 december ook besloten de gemeenteraad voor te stellen een deel van het toekomstige Marktgebouw te kopen voor de bibliotheek. De kosten bedragen 3.770.000 euro. Lees het bericht over de gewenste verhuizing van de bibliotheek van de Symfonie naar het Marktgebouw.

 Kleiner

Sowieso, maken de bestuurders duidelijk, wordt het Marktgebouw 400 vierkante meter kleiner dan eerder de bedoeling was. Ook het aantal appartementen is daardoor verlaagd: van 60 naar (minimaal) 45. Daarvan zijn er minstens 20 middelduur en minstens 25 dure koop-/huurwoningen.

Dat het Marktgebouw kleiner uitpakt, komt doordat een (klein) deel van het perceel dat ervoor is bestemd van een andere eigenaar is. Deze eigenaar is niet ingegaan op het voorstel om de grond aan de gemeente te verkopen. “We hebben daarom gekeken naar een alternatieve stedenbouwkundige opzet’’, aldus het college in zijn nota. Wethouder Marjolein Steffens: “Om niet langer afhankelijk te zijn van de medewerking van een derde partij bouwen we als het ware om hem heen.”      

Parkeren 

Nog een verandering in vergelijking met eerdere plannen betreft het parkeren. Doordat het Marktgebouw is gekrompen, is een ondergrondse autostalling technisch en financieel niet meer mogelijk. “Het parkeren zal dan ook buiten de kavel worden opgelost”, aldus het college.

De te selecteren koper wordt wel verplicht om te voldoen aan de geldende parkeernorm en daarom is de gemeente met Ymere in gesprek over de inzet van de overcapaciteit, oftewel ongebruikte parkeerplekken, in zijn garage.

De locatie waar het Marktgebouw gepland is.

Toren 

Het Marktgebouw krijgt het karakter van een openbaar gebouw en ziet er anders uit dan de andere gebouwen in de omgeving. Het krijgt een uitgesproken architectuur en wordt 15 meter hoog met een toren van maximaal 27 meter hoog op de hoek bij de Poststraat. Op de toren komt een klok aan de kant van het Harmonieplein, zo is al geruime tijd geleden besloten.

Het Marktgebouw, met een maximale hoogte van 15 meter, wordt  beeldbepalend dankzij de ligging op een bijzondere locatie in het middelpunt van het dorpscentrum en aan het belangrijkste plein, het vrijstaande, alzijdige karakter, de publieke functie, de hoogte en bijzondere elementen zoals de toren”, stellen burgemeester en wethouders. 

Uit de kluiten gewassen 

Op het voor het Marktgebouw bestemde perceel staan twee tamelijk grote abelen, ook wel zilverpopulieren genoemd. Al in 2010 is bij het vaststellen van het bestemmingsplan besloten dat deze niet behouden blijven. Wethouder Marjolein Steffens, die ook verantwoordelijk is voor het openbare groen: “We zijn nu twaalf jaar verder en nóg terughoudender geworden als het om het kappen van bomen gaat. Daarom hebben we ons afgevraagd of deze bomen kunnen worden verplant. Dat kan en het kost zo’n 100.000 euro. De vraag is echter of ze hun verhuizing overleven en of ze op hun nieuwe plek nog lang mee gaan.

Daarom kiezen we er liever voor om - voor hetzelfde geld - veertien jonge maar flink uit de kluiten gewassen bomen een kans te geven bij het Marktgebouw.”