Meisjes in een zwembad

Financiële hulp voor inwoners met een laag inkomen onderbenut

05 oktober 2023
Financiën, Nieuws

Het college informeert deze week de gemeenteraad over de resultaten van het jaarlijkse onderzoek, 'Dashboard Minima Gemeente Haarlemmermeer 2022', voorheen bekend als de Armoedemonitor. Uit het dashboard blijkt dat sommige regelingen beter benut kunnen worden. De gemeente zet in op het vergroten van de bekendheid van de bestaande regelingen, zodat de mensen die deze hulp nodig hebben, ook weten waar zij recht op hebben.

Communicatiecampagne

Het Dashboard Minima laat zien welke mensen recht hebben op verschillende minimaregelingen en hoeveel mensen daarvan gebruikmaken. Via verschillende communicatie-uitingen worden de inwoners aangesproken die nog geen gebruikmaken van deze hulp. De campagne is gericht op het vergroten van het bereik en de bekendheid van de verschillende regelingen. In 2023 geldt binnen de gemeente Haarlemmermeer de inkomensgrens voor de energietoeslag en het Kindpakket van 130 procent van het wettelijk sociaal minimum.

De afgelopen weken was de aandacht voor het Kindpakket goed zichtbaar in de gemeente. Daarmee werd aandacht gevraagd voor onder andere de laptopregeling, bijles, tegemoetkoming in schoolkosten en sport- en cultuurhulp via ‘Jong Haarlemmermeer Doet Mee’. Tot het eind van het jaar is aandacht voor de ‘individuele Inkomenstoeslag’, ‘Haarlemmermeer doet mee’, de bijzondere bijstand en de energietoeslag 2023.

Wethouder Charif El Idrissi: "Steeds meer inwoners hebben moeite om financieel rond te komen. Die steeds groter wordende groep verdient onze aandacht en ondersteuning. Ons doel is om mensen bewust te maken van de regelingen, zodat ze deze gebruiken als ze daar recht op hebben."

Verbeteren aanvraag

Binnen de gemeente is ook oog voor het toegankelijker maken van de dienstverlening door het versimpelen of verbeteren van de aanvraagprocessen. Dit gebeurt door het communiceren van een kort stappenplan voor een aanvraag van de regeling.

Bereken uw recht 

Kijk op https://haarlemmermeergemeente.nl/werk-en-inkomenexterne-link-icoon voor meer informatie over de individuele regelingen.

Inwoners met een laag inkomen of een uitkering die bijzondere kosten hebben die zij niet kunnen betalen, kunnen voor informatie terecht op de website van de gemeente/bereken uw rechtexterne-link-icoon. Zo kunnen zij zelf controleren waar zij recht op hebben.