Lisserbroek gebiedsontwikkeling

Bijeenkomst over toekomstplannen Lisserbroek

12 juni 2024
Bijeenkomsten, Lisserbroek

Woensdagavond 26 juni is er voor bewoners, ondernemers en andere belangstellenden van Lisserbroek een bijeenkomst over de toekomstplannen voor het dorp. Tijdens de bijeenkomst leggen de gemeente en de samenwerkende marktpartijen de plannen uit en kunnen de aanwezigen op de plannen reageren. De inloopavond wordt gehouden in Dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek van 19.15 tot 21.15 uur.

Er zijn plannen om tot 2040 in Lisserbroek 3600 woningen te bouwen. Het dorp wordt daarmee drie keer zo groot. Om die groei mogelijk te maken, zijn er nieuwe wegen nodig en is in de plannen aandacht voor groen en recreatie, winkels, zorg-, onderwijs- en sportvoorzieningen en komen er  veilige voetganger- en fietsverbindingen tussen het bestaande dorp en de nieuwe woongebieden.

Reacties 

Naast deze bijeenkomst zijn er gesprekken geweest met direct betrokkenen en is er een websiteexterne-link-icoon waar alle informatie staat en waar tot en met 11 juli door iedereen gereageerd kan worden. Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw: “Wij zijn heel benieuwd naar alle reacties, vragen en suggesties. Waar het kan, zullen we de reacties verwerken in de definitieve plannen.”

Als de plannen definitief zijn, zullen ze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dat eind van dit jaar. Op z’n vroegst in 2026 wordt gestart met de bouw van de eerste woningen. Dan wil de gemeente ook aan de slag met de aanleg van nieuw groen.

Lisserbroek gebiedsontwikkeling

Kom meer te weten over de groei van Lisserbroek.