De sloop van het voormalige raadhuis in volle gang

Bestemmingsplan voor Raadhuisplein naar de gemeenteraad

31 mei 2023
Nieuws

In Stadscentrum Hoofddorp zijn verschillende ontwikkelingen in voorbereiding. Waaronder de plek van het voormalige raadhuis aan het Raadhuisplein en het parkeerterrein aan de Burgemeester van der Willigenlaan. Om de bouw van het nieuwe gemeentehuis en daarnaast twee woongebouwen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college van burgemeester en wethouders stemde 30 mei in met dit bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Jurgen Nobel, wethouder Woningbouw: “Met dit bestemmingsplan zetten we weer een stap in het aantrekkelijker maken van Hoofddorp en in het aanpakken van de enorme vraag naar woningen. Het maakt namelijk niet alleen de weg vrij voor het nieuwe gemeentehuis, maar ook voor nieuwe woningen in het centrum én een nieuw en levendig plein.”

Waarom is dit plan nodig?

In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn en waar maatschappelijke voorzieningen mogen komen. Er kan bijvoorbeeld een huisarts komen, dat goed zou passen bij de bestaande apotheek en thuiszorgwinkel. Maar in het bestemmingsplan staat ook dat horeca, kantoren en sport op de begane grond zijn toegestaan.

Wonen en parkeren

De woongebouwen ‘Centrumzicht’ en ‘Parkzicht’ komen op het terrein dat op dit moment in gebruik is als openbaar parkeerterrein. Om het parkeren voor het stadscentrum op niveau te houden, komt een deel van het openbaar parkeren terug in een parkeergarage onder de woongebouwen. Zolang deze woongebouwen nog niet worden gebouwd, blijven de parkeerplekken zoals ze nu zijn aan de Burgemeester van der Willigenlaan. Op de website staat meer informatie over parkeren in Stadscentrum Hoofddorp.

Reacties op de plannen

Vanaf 13 oktober 2022 heeft het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er drie reacties binnengekomen. Zulke reacties heten ‘zienswijzen’. De zienswijzen hebben niet voor aanpassingen in het plan gezorgd.

Volgende stappen

Naar verwachting beslist de gemeenteraad voor de zomer over het bestemmingsplan. Na dit besluit is het plan nog een keer zes weken in te zien. Tijdens deze periode kunnen mensen die er belang bij hebben, beroep instellen tegen het besluit bij de Raad van State. Gebeurt dit niet, dan is het plan na deze periode van kracht.

Op de website StadscentrumHoofddorp.nl staat meer informatie over het Raadhuisplein

igging plangebied aan Raadhuisplein en Burgemeester van der Willigenlaan.