Haarlemmermeer bereikbaar in 2040

Bereikbaar Haarlemmermeer 2040

13 december 2022
Nieuws

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er 20.000 woningen, banen en voorzieningen zoals scholen en winkels bij. Dit betekent ook een toename van verkeer. Om ook over 20 jaar goed bereikbaar te zijn hebben de gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland de zogenaamde Netwerkstudie uitgevoerd.

Die studie geeft een blik in de toekomst en is in 2021 vastgesteldexterne-link-icoon. Als conclusie van de Netwerkstudie en als start van het vervolgproces is door de drie partijen onlangs ook een samenwerkingsagenda (Adaptieve Agenda) vastgesteld. In die agenda zijn de oplossingen uit de Netwerkstudie verder uitgewerkt en is een kostenraming opgenomen. Dit laatste is met name belangrijk omdat hiermee iedere partij voor zichzelf beter kan inschatten welke reserveringen gemaakt moeten worden. 

Agenda is al in gebruik 

In de samenwerkingsagenda staan niet alleen nieuw te starten projecten maar ook projecten waar door de drie partijen al op wordt samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld de Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding Noordwijk-Schiphol, de Nieuwe Bennebroekerweg en de doorfietsroute F200.

Haarlemmermeer ook bereikbaar in 2040

Mobiliteitsvisie

Met de Netwerkstudie en de samenwerkingsagenda geeft de gemeente invulling aan de uitgangspunten uit de Mobiliteitsvisieexterne-link-icoon. Er wordt  gekeken naar maatregelen voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer, deelmobiliteit en wegverkeer. Als belangrijkste principes zijn duurzaamheid van vervoerswijzen, nabijheid van voorzieningen, robuustheid op netwerkniveau en flexibel kunnen reageren op nieuwe mobiliteitstrends gehanteerd. De elektrische fiets biedt bijvoorbeeld enorme kansen voor woon-werkverkeer. Door het aanbod voor wandelen, fietsen en openbaar vervoer te verbeteren neemt de keuzevrijheid van de reiziger toe.