Belangrijke stap voor Spoorzone Hoofddorp

19 juni 2024
Nieuws, Spoorzone Hoofddorp

Op dinsdag 18 juni 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp vast te stellen. En om geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de eerste deelgebieden. Bij het maken van het Ontwikkelkader konden inwoners, bedrijven uit het gebied, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties laten weten wat ze ervan vinden. De gemeente heeft na de reacties kleine aanpassingen gedaan aan de tekst en kaarten in het Ontwikkelkader.

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw en Ruimtelijke ontwikkelingen is blij dat het Ontwikkelkader aan de raad voorgelegd kan worden. “Spoorzone Hoofddorp gaat de komende 20 jaar enorm veranderen. Daarvoor is het belangrijk om goede plannen te hebben, met draagvlak bij de inwoners en andere belanghebbenden. Dit kader is daar een eerste, belangrijke stap in. En met dit Ontwikkelkader komt ook de bouw van 10.000 woningen weer een stap dichterbij”, aldus Jurgen Nobel.

Beeld van het gebied over 20 jaar

Het Ontwikkelkader geeft op hoofdlijnen de plannen van de gemeente weer voor de toekomst van Spoorzone Hoofddorp. Ook staat in het ontwerp de uitwerking van straten, woningen, groen en winkels. Het gaat vooral over de deelgebieden die aangewezen zijn voor woningbouw: Stationskwartier (met het station en het stationsplein) en Graan voor Visch-Zuid. Stationskwartier wordt het meest stadse deel van Spoorzone. Graan voor Visch Zuid wordt een gebied met woningen en lokale en regionale bedrijven. De raad wordt geld aangevraagd voor (onder andere) het uitwerken van toekomstplannen voor deze twee deelgebieden

10.000 woningen

In het gebied rondom het station van Hoofddorp komen tot 10.000 woningen. Dit zijn vooral woningen voor kleinere huishoudens. Bijvoorbeeld voor ouderen, jongeren en kleine gezinnen. Tenminste 50 procent van de woningen zijn sociale huurwoningen of andere betaalbare huur- of koopwoningen. Ook maakt de gemeente ruimte voor 11.000 arbeidsplaatsen. De ontwikkeling versterkt Hoofddorp. Spoorzone wordt een bruisend gebied om te wonen, werken en ontspannen.

Verlengen van de Noord/Zuidlijn 

Met het verlengen van de Noord/Zuidlijn verandert station Hoofddorp enorm. Er zijn dan veel meer reizigers. Station Hoofddorp wordt hét overstappunt voor reizigers vanuit de regio. Het station en het stationsplein zijn het middelpunt van Spoorzone. 

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer): “Het verlengen van de Noord/Zuidlijn is niet alleen goed voor onze gemeente maar van (inter)nationaal belang en geeft een flinke impuls bij het verder ontwikkelen van het stationsgebied. Met Spoorzone creëren we een veelzijdig gebied rondom de duurzame mobiliteitshub station Hoofddorp waarin we wonen en werken dicht bij elkaar brengen. Dat is belangrijk voor de groei van woningen en arbeidsplaatsen in Haarlemmermeer.”

Getekend overicht van een deel van Spoorzone

Reageren op het Ontwikkelkader

In november 2023 organiseerde de gemeente een informatiemarkt. Er waren veel vragen over verkeer en het Verkeersstructuurplan Hoofddorp. Bijvoorbeeld over het plan om van de Van Heuven Goedhartlaan in Spoorzone een stadsstraat te maken voor langzaam verkeer. Veel ondernemers van Graan voor Visch-Zuid willen weten waar ze heen kunnen met hun bedrijf als er woningen komen in het gebied. De gemeente sprak met marktpartijen en woningcorporaties. Zij vinden de plannen ambitieus en willen graag samenwerken met de gemeente. Er kwamen reacties binnen van onder andere belangenverenigingen, woningcorporaties en marktpartijen. 572 mensen vulden een online vragenlijst in. De reacties zijn gevarieerd en over het algemeen positief. 

Reacties gingen ook over de identiteit van het gebied. Podium voor Architectuur organiseert woensdag 19 juni een bijeenkomst met inwoners over de identiteit van Haarlemmermeer en hoe dat zichtbaar kan worden in Spoorzone. 

Besluit gemeenteraad in het najaar

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het najaar een besluit over het Ontwikkelkader. Vervolgens gaat de gemeente het Ontwikkelkader verder uitwerken. Ook hierbij betrekt de gemeente bewoners, ondernemers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en corporaties.

Meer informatie is te vinden op de website Spoorzone Hoofddorpexterne-link-icoon. Hier staat het Ontwikkelkader, een samenvatting van het Ontwikkelkader, het participatieverslag en een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden.