De bijeenkomst draait om een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

‘Allemaal aan de slag in Haarlemmermeer’

01 maart 2024
Bijeenkomsten, Nieuws, Ondernemers, Onderwijs

Hij wil dat de vlam over slaat. Van ondernemers naar onderwijs en andersom. In het symposium en de netwerkbijeenkomst op 27 maart in het Nova College in Hoofddorp ziet de Haarlemmermeerse wethouder Charif El Idrissi een uitgelezen kans om het vuurtje aan te wakkeren.

“Dat moet een bijeenkomst worden waarvan je het gevoel krijgt dat je die niet mag missen. Het moet echt vlammen, als het aan mij ligt.” De bijeenkomst draait om een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Niet dat het daar nu zo beroerd mee is gesteld maar de heersende opvatting is wel, ook die van de wethouder, die bestuurlijk verantwoordelijk is voor onder meer werk & inkomen en arbeidsmarktbeleid, dat verbeteringen mogelijk zijn. En eigenlijk ook gewoon moeten.

Korte lijntjes 

“Nu”, zegt de wethouder, “is het allemaal wat te vrijblijvend. En de lijntjes zijn niet kort genoeg. Als onderwijs en werkgevers beter op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en behoeften, kan een wereld worden gewonnen. Daar ben ik van overtuigd.” 

Wethouder Charif El Idrissi schetst de situatie: “De tekorten op de arbeidsmarkt, mede als gevolg van vergrijzing, nemen fors toe en dat voelen werkgevers, de Haarlemmermeerse niet uitgezonderd, in hevige mate in hun bedrijfsvoering. De oplossing bevindt zich onder onze neus, zou je kunnen redeneren. Want er is sprake van veel onbenut arbeidspotentieel. Mensen die aan de kant staan en dolgraag aan de slag willen, kunnen in onze gemeente prima aan de slag.”

Beter matchen

“En tóch sluiten vraag en aanbod lang niet altijd op elkaar aan. Wat kun je daar nu aan doen, wie moet wat doen om ervoor te zorgen dat we in deze gemeente een toekomstbestendige arbeidsmarkt organiseren?” 

Zelf heb ik als wethouder geen pasklare antwoorden op al die vragen. Die moeten uit het onderwijs komen en uit het bedrijfsleven. Die moeten ervoor zorgen dat ze beter matchen. En dat ze constructief samenwerken. De gemeente faciliteert. Wij brengen betrokkenen bij elkaar.” 

 De bijeenkomst draait om een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

De bijeenkomst draait om een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

“Het belang van die verbeterde match is echt groot. Haarlemmermeer groeit. Op alle fronten. Meer ondernemers, meer jonge mensen die aan de slag willen. In principe moeten we in staat zijn om die aansluiting te bewerkstelligen. Zodat niemand in Haarlemmermeer aan de kant staat. In Haarlemmermeer kun je gewoon aan de slag. Ondernemers staan om je te springen. Dat besef moet groeien.” 

Visionair, idealist en realist 

“Zo kijk ik ernaar als visionair, als idealist. Maar de realist in mij wil hier wel aan toevoegen dat het een illusie is dat we tussen nu en tien jaar de tekorten compleet wegwerken en we de kwaliteit van de dienstverlening op de volle honderd procent kunnen krijgen dan wel houden. Maar er kan wél méér dan nu het geval is.” 

Waar ziet wethouder Charif El Idrissi dan dat arbeidspotentieel? “Als je alleen al kijkt naar het lage aantal bijstandsgerechtigden in deze gemeente”, zegt hij. “Dat is een duidelijke aanwijzing. Als je hier je mouwen opstroopt, kun je aan de slag.” 

Diploma en skills 

“Ik kijk ook naar voortijdige schoolverlaters. Ook zij hoeven niet plaats te nemen aan de kant. Ondernemers kunnen ook prima uit de voeten met jonge mensen zonder diploma. Ik hoor verhalen van ondernemers die tegen een mbo-opleiding zeggen: jullie hebben deze jongen en dit meisje prima opgeleid, daar zal ik niets van zeggen. Maar ondanks dat diploma mis ik bepaalde skills bij hem of haar.”

“Ik signaleer dat steeds meer om bepaalde vaardigheden wordt gevraagd en niet in eerste instantie om diploma’s. Vakopleidingen en ondernemers moeten dat van elkaar weten. Van tevoren, niet pas achteraf. Hun lijntjes moeten veel korter zijn, ze moeten elkaar snel kunnen vinden.” 

“Wat ook voorkomt, is dat iemand met een diploma van bijvoorbeeld een administratieve opleiding afkomt. Maar dat hij eigen helemaal geen zin heeft in een baan die bij zijn opleiding past. Een goed gesprek kan erin resulteren dat de meneer of mevrouw uit dit voorbeeld in een hotel gaat werken. Omdat hij of zij dáár juist wel zin in heeft en een ondernemer hem of haar goed kan gebruiken.” 

Op 27 maart is er een symposium en netwerkbijeenkomst in het Nova College in Hoofddorp. Foto: WV Productions

Op 27 maart is er een symposium en netwerkbijeenkomst in het Nova College in Hoofddorp. Foto: WV Productions

Armoedeval   

Ook statushouders kunnen in Haarlemmermeer aan de slag, stelt wethouder Charif El Idrissi. Verder noemt hij de groep gezinnen in Haarlemmermeer die het grote risico lopen van de zogenoemde armoedeval. Een cynisch probleem dat erop neerkomt dat als de ouder, ouders, verzorger of verzorgers aan het werk gaan of méér uren maken hun inkomen zodanig groeit dat uiteenlopende toeslagen wegvallen en het bewuste gezin er per saldo juist op achteruit gaat. 

Gevoelig onderwerp 

De wethouder is zich ervan bewust dat hij niet achter de knoppen zit om hierin verandering te kunnen brengen. “Ik ga niet over de belastingen. Ik spreek wel de wens uit dat de gezinnen waarbij armoedeval op de loer ligt, langer in belastingschaal één te laten blijven. We hebben als gemeente wel een goed beeld van de bewuste groep huishoudens zodat we kunnen inspelen op eventuele nieuwe ontwikkelingen.” 

Nog een groep waar de wethouder de schijnwerpers op richt zijn de parttimers. “Een gevoelig onderwerp, ik weet het. Je hebt de vrijheid om ervoor te kiezen maar een paar dagen per week te werken. Ik erken die vrijheid uiteraard. Maar ik zet daar wel tegenover dat als we in Haarlemmemeer de welvaart en de economie op peil willen houden, er méér mensen aan de slag zullen moeten. En daar hoort ook méér uren maken bij.”

Aanmelden

Voor het symposium worden ondernemers, brancheorganisaties, het beroepsonderwijs en gemeenten uitgenodigd. Meld je uiterlijk 24 maart aan via deze linkexterne-link-icoon.

Voor vragen kun je mailen naar onderwijs@haarlemmermeer.nl