Impressie van het plan

Akkoord over bouw Mercator in centrum van Nieuw-Vennep

20 december 2023
Nieuw-Vennep, Nieuws, Wonen

Goed nieuws voor Nieuw-Vennep. Vooral voor de bewoners en de ondernemers van het centrumgebied De Nieuwe Kom: de gemeente en projectontwikkelaars Wilma Wonen en Green Real Estate gaan een overeenkomst aan voor het plan Mercator. Burgemeester en wethouders hebben hiermee ingestemd op 19 december.

Het gaat om een combinatie van twee gebouwen waar kan worden gewoond, gewinkeld en geparkeerd. Mercator wordt ontwikkeld tussen Venneperstraat, Gelevinkstraat en Poststraat. De winkels, waaronder een supermarkt, komen op de begane grond. Op de eerste verdieping komen 137 parkeerplaatsen, 24 betaalbare koopwoningen en 57 vrije sector koopwoningen op de verdiepingen daarboven.

Openbare parkeerplaatsen

Op de hoek van de Schoolstraat en Poststraat is plek voor 24 openbare parkeerplaatsen, aan te leggen door de projectontwikkelaars. De gemeente legt op kosten van de ontwikkelaarszelf 40 plekken aan, achter de Schoolstraat ter hoogte van het terrein tussen Poststraat, Gelevinkstraat en De Doorbraak aan het Harmonieplein.

Gronden

Een ander belangrijk onderdeel van de overeenkomst betreft de verkoop en levering van gronden door de ontwikkelaars aan de gemeente. Die heeft deze nodig voor de verbreding van de Poststraat en de ontwikkeling van het Middengebied, waar ook woningen moeten komen.

Optimisme en vertrouwen

De totstandkoming van de overeenkomst over Mercator heeft flink wat voeten in de aarde gehad. Over het plan wordt al vier jaar gesproken. In september was er ondanks de deadline nog geen witte rook.  Wel bleef er optimisme over het resultaat en spraken partijen openlijk het vertrouwen in elkaar uit. De nieuwe deadline werd op 1 januari 2024 gesteld. En deze keer is het dus wel raak.

Op de valreep van 2023

“Ik ben hier blij mee. Als wethouder maar ook als Venneper. Het is een groot genoegen dat ik de ondernemers en mijn dorpsgenoten op de valreep van 2023 dit mooie nieuws kan melden”, aldus Marjolein Steffens-van de Water, projectwethouder Nieuwe Kom. Het plan dat een paar maanden geleden voorlag voldeed in grote lijnen wel aan de wensen van de gemeente maar was voor de projectontwikkelaars financieel niet haalbaar.

De afgelopen maanden is er water bij de wijn gedaan en veel getekend en gerekend, vat de wethouder de gebeurtenissen van het vierde kwartaal samen. “Dat hebben we gezamenlijk met Wilma Wonen en Green Real Estate gedaan. Van beide kanten was er ondanks de vraagstukken die zich onderweg aandienden de wil om eruit te komen. Het was intensief, het heeft bloed, zweet en tranen gekost, aan beide kanten. Maar het was de moeite méér dan waard.”

Impressie van het plan

Een impressie van het plan

Langverwachte ontwikkeling

Het is voor de tweede keer binnen één jaar dat de gemeente een overeenkomst afsluit waarmee een langverwachte ontwikkeling van het centrumgebied van Nieuw-Vennep in gang wordt gezet. Dat is hard nodig want De Nieuwe Kom ligt er bij als een kaalgeslagen vlakte. Dat is al jarenlang zo.

Eerder werd overeenstemming bereikt over het zogenoemde Marktgebouw, waar onder meer woningen, commerciële functies zoals horeca en de bibliotheek moeten komen. Het Marktgebouw wordt gebouwd op de kop van het Harmonieplein.

Mooie opsteker

“Met Mercator en het Marktgebouw vullen we het bestaande centrum aan en dragen we bij aan een compact, levendig en aantrekkelijk centrum in Nieuw-Vennep. Die wens bestaat al ruim twintig jaar. Het is de wens van bewoners, ondernemers en gemeentebestuur. Voor ons allemaal is het een mooie opsteker dat in 2023 het tij is gekeerd. Nu nog op papier maar het is nu eenmaal zo dat je pas kunt gaan bouwen nadat je goede afspraken hebt gemaakt.”

De planning is om de eerste paal van Mercator in het eerste kwartaal van 2025 te slaan. De oplevering is dan circa twee jaar later, begin 2027.

Kijk voor meer informatie op de website van De Nieuwe Kom

Impressie van het plan
Impressie van de woningen
Impressies van het plan