Initiatieven voor activiteiten zijn van belang voor coronaherstel

Aanvragen coronaherstel-subsidie voor activiteiten en projecten

14 september 2022
Nieuws

Het college van B&W heeft besloten om nog in te zetten op coronaherstel en daarom is er nieuwe verdeelregel 2.50: ‘Coronaherstel Jong en Oud in Haarlemmermeer’ voor de jaren 2022 en 2023 vastgesteld. Dit houdt in dat maatschappelijke organisaties voor 2022 en voor 2023 een subsidie kunnen aanvragen voor initiatieven ten behoeve van coronaherstel.

Voor 2022 is nog een budget van ruim 70.800 euro ter beschikking en voor 2023 is dat bedrag 273.800 euro. De initiatieven moeten voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden zodat deze aansluiten op de gemeentelijke doelstellingen en passen bij de behoeften van de inwoners. Kortom, met de nieuwe verdeelregel kan elke maatschappelijke organisatie voor een activiteit of project nu, ook nog voor de kerst, subsidie aanvragen. 

De coronacrisis heeft nog steeds grote impact op het mentaal, fysiek en sociaal welbevinden van de inwoners van Haarlemmermeer. In de afgelopen zeven maanden hebben maatschappelijke organisaties al aanspraak kunnen maken op de coronaherstelmiddelen om in te zetten op coronaherstel. De gemeente Haarlemmermeer wil nog steeds inzetten op activiteiten en projecten om de gevolgen van de coronacrisis bij de Haarlemmermeerse inwoner te minimaliseren. 

Stimuleren 

Stimuleren van activiteiten die gericht zijn op:

  • mentaal en/of fysiek welzijn (onder de noemer gezonde leefstijl);
  • ontplooiing en ontwikkeling van vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid en het versterken van weerbaarheid; 
  • ontmoeten om eenzaamheid te verminderen of tegen te gaan door nieuwe deelnemers en nieuwe doelgroepen te werven. 

Maatschappelijke organisaties kunnen voor een activiteit of project eenmalig een subsidie aanvragen. Eenzelfde activiteit of project waarvoor eerder subsidie ten behoeve van coronaherstel is aangevraagd onder (de oude) verdeelregel 2.40a, komen niet in aanmerking voor een nieuwe subsidieaanvraag voor deze (nieuwe) verdeelregel. Hiermee worden nieuwe en vooral innoverende initiatieven stimuleren. 

Nieuwe subsidievoorwaarden stimuleert samenwerking   

In de nieuwe verdeelregel zijn nieuwe voorwaarden opgenomen waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen. Deze voorwaarden zijn anders dan die van de eerdere verdeelregel. Met de nieuwe voorwaarden worden samenwerkingsverbanden tussen organisaties die activiteiten of projecten gezamenlijk uit gaan voeren gestimuleerd. Door middel van samenwerking kunnen organisaties meer en diverse doelgroepen bereiken en meer doelen bereiken. Het streven is naar het bereiken van meer inwoners en meer innoverende activiteiten en projecten die in samenwerkingsverbanden worden georganiseerd. 

Initiatieven voor activiteiten zijn van belang voor coronaherstel. Foto: Danny de Casembroot.

Voorbeelden 

Onderstaande initiatieven zijn mede mogelijk gemaakt met het budget voor coronaherstel.  

  • Epic Youthexterne-link-icoon heeft in de kerstvakantie tijdens de lockdown online-activiteiten onder begeleiding van een trainer of docent georganiseerd. Zo konden kinderen en jongeren thuis yoga doen, breakdancen of meedoen aan een kookworkshop. Er werd ook een onlinecursus eerste hulp gegeven.
  • Kikidexterne-link-icoon ontwikkelt online lessen die scholen aan hun leerlingen kunnen geven. Deze lessen gaan over eenzaamheid en mentale weerbaarheid. Thema’s die alleen maar urgenter zijn geworden tijdens de coronacrisis. Ze maken gebruik van sprekende filmpjes van jonge acteurs en influencers. Over deze filmpjes kunnen de leerlingen in de klas in gesprek gaan.
  • Team Sportservice Haarlemmermeerexterne-link-icoon stimuleert ouderen met het project Beweeginzicht om meer te gaan bewegen. De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat een goede gezondheid verdere medische complicaties kan voorkomen.
  • De Baanexterne-link-icoon heeft vrijetijdsactiviteiten georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen raakten in de coronacrisis namelijk nog verder geïsoleerd

Mensen met een vraag kunnen deze per e-mail sturen naar meervoorelkaar@haarlemmermeer.nl

Vraag nu nog een subsidie aan! Ga naar: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/subsidie-aanvragenexterne-link-icoon en dien de aanvraag via de e-herkenning in. Let op: selecteer de verdeelregel 2.50 en geef aan dat het om een eenmalige subsidie gaat!