Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Wanneer vraagt u subsidie aan?

Soort subsidie Uiterste datum
Eenmalige subsidie 8 weken voor start van de activiteit
Structurele (jaarlijkse) subsidie Uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar
Prestatiesubsidie Uiterlijk 15 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar
Subsidie voor restauratie gemeentelijk erfgoed 16 weken vóór de start van de werkzaamheden
Subsidie voor cultuuronderwijs op scholen Uiterlijk 15 juni via de website Kunst en Cultuur
 
 • Vraagt u de subsidie te laat aan of is de aanvraag onvolledig? Dan kan de subsidie worden gekort met maximaal 25%.

 • Wordt de activiteit niet uitgevoerd? Dan betaalt u de subsidie terug.


Wat u nodig heeft

Voor alle subsidies:

 • Een activiteitenplan. Dit is een uitgewerkt plan waarin alle activiteiten staan waar u de subsidie voor nodig heeft.

 • Begroting (inclusief toelichting).

Wij passen niet meer automatisch de inflatiecorrectie toe. In uw aanvraag kunt u rekening houden met eventuele hogere kosten door de inflatie.

Voor subsidies boven de € 5000 levert u ook in:

 • Jaarrekening van het afgelopen jaar.

 • Toelichting op bestemmingsreserves of voorzieningen.

 • Accountantsverklaring (wanneer van toepassing).

Is het de eerste keer dat u subsidie aanvraagt? Voeg dan ook de statuten toe samen met de beschrijving van de organisatievorm.


Hoe het werkt

 • U levert de complete aanvraag in.

 • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag is ontvangen.

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor subsidie.

 • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie ontvangt.

 • Bij een eenmalige aanvraag ontvangt u het besluit uiterlijk 8 weken na de ontvangst van de aanvraag.

 • Vraagt u een prestatiesubsidie aan? Of een structurele (jaarlijkse) subsidie? Dan ontvangt u het besluit uiterlijk 15 december, in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het bedrag van de subsidie in 1 keer als voorschot. Grote bedragen worden in maximaal 4 termijnen uitbetaald.

Subsidie verantwoorden

Wanneer u de verantwoording inlevert

Soort subsidie Uiterste datum
Eenmalige subsidie Binnen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
Subsidie restauratie gemeentelijk erfgoed Binnen 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
Structurele (jaarlijkse) subsidie Uiterlijk 15 april en na afloop van het subsidiejaar
Prestatiesubsidie Uiterlijk 15 april en na afloop van het subsidiejaar
Subsidie voor kunst- of cultuuronderwijs Uiterlijk 1 oktober via de website Kunst en Cultuur op School

Wat u nodig heeft

Voor alle subsidies:

 • Activiteitenverslag.

 • Financieel verslag van de activiteit.

 • Jaarrekening van het afgelopen boekjaar met toelichting (wanneer van toepassing).

 • Opgave van reserves en voorzieningen (wanneer van toepassing).

 • Verklaring van de accountant (wanneer van toepassing).


​Hoe het werkt

 • U levert een verantwoording (vaststelling) in.

 • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw verantwoording is ontvangen.

 • Eenmalige subsidie: u ontvangt binnen 8 weken een brief met het besluit.

 • Prestatiesubsidie of structurele (jaarlijkse) subsidie: u ontvangt binnen 12 weken een brief met het besluit.

Regels

Wilt u meer weten over: