Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

 Sponsorverzoeken of donatieverzoeken komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage.

Wilt u een wijkbudget aanvragen? Dan vindt u meer informatie op de pagina wijkbudget voor uw wijk of buurt.

 

Termijn voor het indienen van de aanvraag 

Soort subsidie

Uiterste datum

Eenmalige subsidie 8 weken voor start van de activiteit
Jaarlijkse subsidie Uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar
Prestatiesubsidie Uiterlijk 15 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar
Subsidie voor restauratie gemeentelijk erfgoed 16 weken vóór de start van de werkzaamheden
Subsidie voor cultuuronderwijs op scholen Uiterlijk 15 juni via de website Kunst en Cultuur

Vraagt u de subsidie te laat aan of is de aanvraag onvolledig? Dan kan de subsidie worden gekort met maximaal 10%.

Wordt de activiteit niet uitgevoerd? Dan betaalt u de subsidie terug.


Wat u nodig heeft

Voor alle subsidies:

 • Activiteitenplan. Dit is een uitgewerkt plan waarin alle activiteiten staan waarvoor u de subsidie nodig heeft.
 • Begroting (inclusief toelichting).
 • Vooraf toestemming als u een bestemmingsreserve gaat opbouwen.

Is dit de eerste keer dat u subsidie aanvraagt? Bij de aanvraag moet dan ook de:

 • Jaarrekening van het afgelopen jaar.
 • Statuten met de beschrijving van de organisatievorm.
 • Toelichting op eventuele bestemmingsreserves of voorzieningen.
 • Verklaring van de accountant (als u een accountant heeft).

Voor subsidies voor rechtspersonen die hoger zijn dan € 5000:

 • Jaarrekening van het afgelopen jaar.
 • Toelichting op eventuele bestemmingsreserves of voorzieningen.
 • Een samenstellingsverklaring van de accountant (boven de € 50.000).
 • Een controleverklaring van de accountant (boven de € 250.000).

Is het de eerste keer dat u subsidie aanvraagt? Voeg dan ook de statuten toe samen met de beschrijving van de organisatievorm.


Hoe het werkt

 • U levert de aanvraag in. Als rechtspersoon via eHerkenning en als particulier via DigiD.

 • U krijgt een bevestiging per e-mail dat uw aanvraag is ontvangen.

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

 • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie ontvangt.

 • Bij een eenmalige aanvraag ontvangt u het besluit binnen 8 weken. U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk.

 • ​Vraagt u een jaarlijkse subsidie aan? Dan ontvangt u het besluit uiterlijk 15 december, in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. U ontvangt de subsidie in januari.

 • Om de dienstverlening te verbeteren sturen we informatie over uw subsidieaanvraag voortaan digitaal. Zorg dat uw bestuursleden toegang hebben tot het e-mailadres dat bij ons bekend is. Dit is het e-mailadres dat u opgeeft bij de subsidieaanvraag. Wilt u de informatie liever per post ontvangen? Meld dit dan bij ons via info@haarlemmermeer.nl.

Regels

Wilt u meer weten over: