Logo van De Liede dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Het plan

Binnen de gemeente Haarlemmermeer bestaat behoefte aan meer ruimte voor bedrijven. Daarom wordt het bestaande bedrijventerrein De Liede uitgebreid met drie deelgebieden:

  • De Liede Noord (gelegen tussen de A9 en de Ringvaartdijk);
  • De Liede Zuid (tussen de A9 en de A205);
  • De Liede West (aan de A205).

Met deze uitbreiding wordt ruimte geboden aan lokale en regionale bedrijven met een hogere milieucategorie (tot 4.2) om zich hier te vestigen. En dit biedt op de vrijkomende locaties weer mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw.

Daarnaast heeft TenneT hier een nieuw transformatorstation gebouwd als onderdeel van het project 380 kV Beverwijk-Bleiswijk.

Masterplan

Het Masterplan voor De Nieuwe Liede 2007 is in 2008 gewijzigd. Het plan biedt kaders voor ontwikkeling en een globale opzet van de nieuwe infrastructuur.

Kaart van De Liede.

Bereikbaarheid

Om ervoor te zorgen dat alle deelgebieden goed bereikbaar zijn, heeft De Liede een nieuwe rondweg gekregen. Deze rondweg is gefaseerd aangelegd. De Spaarnwouderweg is een 30 km/h weg geworden en heeft een vrachtwagensluis ter hoogte van de Hybrideweg.