.

Rijsenhout

Rijsenhout is een bijzonder dorp aan de Ringvaart. Toch staat de leefbaarheid van het dorp onder druk, ook door de overgang van oude naar nieuwe glastuinbouw. Daarnaast zijn er veel kansen voor vooruitgang en vernieuwing van de bedrijvigheid. Gemeente Haarlemmermeer zet zich daar samen met de dorpsraad en bewoners voor in. Daarom zijn er verschillende projecten en acties, zoals:  

 • De gemeente onderzoekt of Rijsenhout gebruik kan maken van andere warmtebronnen. Voor meer info, bezoek onze website 'Nieuwe Energie'.
 • Woningbouw op het voormalige Centurionterrein. Kijk voor meer info op de pagina 'Centurionterrein'.
 • Rechtszaken voor toestemming om meer nieuwe woningen te bouwen. Kijk voor meer info op de pagina 'Meer weten?'.

Nieuws

 • Een duurzame toekomst voor Rijsenhout

  Leimuiderdijk
  Samen met inwoners en ondernemers uit Rijsenhout wordt het dorp klaargemaakt voor een duurzame toekomst. Aardgas wordt uiteindelijk vervangen voor nieuwe, duurzame warmtebronnen. Inwoners en ondernemers uit Rijsenhout zetten hierin de eerste stappen. Zij delen en kiezen in Warm Rijsenhout zelf ideeën voor de overstap op duurzame warmte. Voor de meest kansrijke ideeën stelt de gemeente 25.000 euro beschikbaar om deze uit te voeren.
 • Cees Buisbrug geopend

  Mevrouw Buis met een bos bloemen en naast haar haar dochter en zoon, rechts op de foto staat wethouder Mariëtte Sedee
  Woensdag 16 juni openden mevrouw Buis, de weduwe van Cees Buis uit Rijsenhout, de naar haar man vernoemde voetgangersbrug. Zij deed dat samen met wethouder Mariëtte Sedee (Grootschalig groen en recreatie). Ook de kinderen, kleindochter en schoonzus van mevrouw Buis waren aanwezig. De voetgangersbrug ligt aan de Bennebroekerweg bij het Konnetlaantje in Rijsenhout. De opening van deze brug markeert ook de officiële opening van de groenstrook.
 • Incheonweg geschikt voor Transformatorstation

  Impressie van het transformatorstation aan de Incheonweg
  Het haalbaarheidsonderzoek naar de locatie voor een nieuw transformatorstation aan de Incheonweg is afgerond. De locatie voldoet aan de gestelde eisen. Alles afwegend vindt het college van B&W de locatie aan de Incheonweg geschikt. Het college stelt de gemeenteraad voor de locatie definitief aan te wijzen.