.

Rijsenhout

 
Rijsenhout is een bijzonder dorp aan de Ringvaart. Toch staat de leefbaarheid van het dorp onder druk, ook door de overgang van oude naar nieuwe glastuinbouw. Op het zelfde moment zijn er ook veel kansen voor vooruitgang en vernieuwing van de bedrijvigheid. Gemeente Haarlemmermeer zet zich daar samen met de dorpsraad en bewoners voor in. Daarom zijn er verschillende projecten en acties:
 

  • Woningbouw op het voormalige Centurionterrein
  • PrimA4a voor de vernieuwing van de grootschalige glastuinbouw
  • Zienswijze tegen de reservering voor de tweede parallelle kaagbaan
  • Rechtszaken voor toestemming om meer nieuwe woningen te bouwen

Nieuws