Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Raad stemt unaniem in met Lincolnpark

05 januari 2022
Lincolnpark

De gemeenteraad heeft op 23 december unaniem ingestemd met het plan voor Lincolnpark. Dit betekent dat de bouw van de nieuwe wijk definitief doorgaat. Het plan ligt nu zes weken ter inzage. Iedereen kan hierop reageren. Op 18 januari is er een informatiebijeenkomst.

Bewoners delen in Lincolnpark samen een binnentuin, parkeren in centraal gelegen parkeergarages en wonen tussen veel groen. Door gebruik van duurzame materialen en slimme water- en energieoplossingen is de wijk klaar voor de toekomst.  

Plan te bekijken  

Nu de gemeenteraad het plan voor Lincolnpark heeft goedgekeurd, ligt dit ter inzage. Van 29 december 2021 tot en met 8 februari 2022 kan iedereen het bekijken en reageren. Het gaat om het Ontwerpbestemmingsplan, het concept-Beeldkwaliteitsplan, het Ontwerpbesluit Hogere waarden geluid en de kennisgeving vormvrij MER-beoordelingsbesluit. Kijk voor de stukken op haarlemmermeergemeente.nl/bestemmingsplannen. Op deze website staat ook op welke manier reageren mogelijk is.

Informatieavond   

Benieuwd naar de plannen voor Lincolnpark? Kom dan op dinsdag 18 januari van 19.30 tot 20.30 uur naar de digitale informatieavond. Iedereen kan zien wat het plan inhoudt en vragen stellen. Vanwege de coronamaatregelen is de bijeenkomst digitaal. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar lincolnpark@haarlemmermeer.nl.  

Mix van prijsklassen en functies 

In Lincolnpark komen ongeveer 1600 woningen, zorgwoningen en kleine bedrijven. Ook vind je er twee scholen, een sporthal en winkels voor de dagelijkse boodschappen. De woningen zijn van verschillende groottes en prijsklassen, zowel koop als huur. Daarnaast kunnen groepen particulieren samen woningen bouwen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Bekijk het Raadsvoorstel Lincolnparkexterne-link-icoon dat door de gemeenteraad is vastgesteld.