Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

inloopavond schoolgebouwen Lincolnpark

Inloopavond schoolgebouw Lincolnpark goed bezocht

17 juli 2023
Lincolnpark

Enkele tientallen buurtbewoners kwamen op 22 juni naar de inloopbijeenkomst voor het nieuwe schoolgebouw van het Hoofdvaart College en de Linie. Dunamare onderwijs nodigde hen daarvoor uit. De buurtbewoners werden geïnformeerd door medewerkers van de scholen en het bureau Wind Design & Build.

De bijeenkomst vond plaats in gebouw de Amazone (Maatvast) in Hoofddorp. Wind, Design en Build is het bureau dat het schoolgebouw ontwerpt en bouwt in opdracht van Dunamare onderwijs. De school krijgt een prominente plek in het centrumgebied van Lincolnpark.

De voorlopige planning is dat de bouw deze zomer start

Het gehele gebouw moet er eind 2024 staan, in januari 2025 gaat de school in bedrijf. In het gebouw van circa 9.000 m2 hebben de onderwijsrichtingen hun eigen plek, sommige faciliteiten delen ze. Het schoolgebouw wordt aantrekkelijk en uitnodigend. Bovendien is het duurzaam opgezet met veel aandacht voor gezondheid en de natuur.

In juli gaf Dunamare onderwijs nieuwe namen aan de scholen

Het Avantis College en het Rietland College zijn de nieuwe namen voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie. Dunamare onderwijs vindt de nieuwe namen meer recht doen waar ze voor staan. 

Avantis komt van het Latijnse Avante (vooruitgaan) en Avanti (voorwaarts) 

De school ziet haar rol als een springplank voor het leven. Het doel is om met goed onderwijs de leerlingen verder te brengen. Het Avantis College geeft les aan zo’n 400 tot 450 leerlingen en biedt het navolgende onderwijs: vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KBL), gemengde leerweg (GL), mavo en havo-onderbouw. De school zit nu aan de Paxlaan in Hoofddorp.

De naam van het Rietland College is geïnspireerd op riet

Dit is een sterk en flexibel gewas, dat snel groeit en veiligheid biedt. Dat is ook precies wat de school aan haar leerlingen wil geven. Bovendien komt in Lincolnpark een deel dat De Rietlanden heet. Het Rietland College legt met de naam een duidelijke link met de wijk. Zo’n 300 tot 350 leerlingen krijgen er praktijkonderwijs of volgen de vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BBL). De Linie zit nu nog aan de Hoofdweg 727 in Hoofddorp.

ISK Haarlemmermeer (ISK) houdt de naam vanwege de duidelijkheid en herkenbaarheid

Deze opleiding komt ook naar het nieuwe gebouw en biedt ruimte aan 50 tot 100 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Zij krijgen les in de Nederlandse taal. Taalverwerving staat centraal in het lesprogramma. Daarnaast is er veel aandacht voor kennis van de Nederlandse samenleving. Zij zijn nu nog gevestigd aan de Hammarskjöldstraat in Hoofddorp.

Foto: inloopavond schoolgebouwen Lincolnpark