Logo van Lincolnpark dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Het gebouw van het Hoofdvaart College.

College kiest voor één sporthal en één schoolgebouw in Lincolnpark

11 augustus 2021
Lincolnpark

Eén gebouw voor onderwijs en één gebouw voor sport. Die keuze maakt het college voor Lincolnpark, de woonwijk in wording in het zuiden van Hoofddorp, langs de Hoofdvaart. Het schoolgebouw wordt gebouwd voor het Hoofdvaart College, nu nog gevestigd aan de Paxlaan en Praktijkschool De Linie, te vinden aan de Hoofdweg, beide in Hoofddorp.

Laatstgenoemde is aan vervanging toe. Voor de huidige locatie van het Hoofdvaart College geldt dat deze wordt gehuurd en dat de verhuurder, het Nova College, de ruimte zelf dringend nodig heeft. Hierover zijn recentelijk nog gesprekken gevoerd en die waren pittig, aldus wethouder Marjolein Steffens-van de Water.

Het gebouw van het Hoofdvaart College.

Het huidige gebouw van het Hoofdvaart College

Sporthal

De sporthal is bedoeld voor bewegingsonderwijs, voor sportclubs én vervult, in combinatie met de horeca, de functie van ontmoetingsruimte. Ook het schoolgebouw kan na schooltijd voor bijeenkomsten en dergelijke worden benut. Dit betekent dat er geen apart wijkgebouw komt, zegt wethouder Marjolein Steffens. De onderwijswethouder en haar collega’s Fouad Sidali (sport) en Jurgen Nobel (woningbouw) hebben laten onderzoeken op welke manier de ruimten optimaal worden benut en hoe zo veel mogelijk kosten kunnen worden bespaard. De uitkomst van dat onderzoek is dat het college er het beste aan doet om voor twee gebouwen te kiezen. De beoogde functies zijn goed te combineren in het schoolgebouw en de sporthal, stelt wethouder Fouad Sidali. Wel moeten er goede afspraken worden gemaakt over het gezamenlijk gebruik van de sporthal en de binnen- en buitenruimte van het schoolgebouw.

Nooit een leeg gebouw

In grote lijnen komen deze afspraken neer, voorziet hij, op gymlessen in de ochtenduren en in de vroege middaguren waarna sportclubs aan de beurt kunnen komen, ook in de avonden en in het weekeinde. 'De sporthal is nooit een leeg gebouw, er wordt altijd bewogen', aldus wethouder Fouad Sidali. 'Veel liever dat dan dubbele investeringen.' Ook wethouder Jurgen Nobel kan zich nauwelijks voorstellen dat de sporthal ongebruikt blijft. Hij wijst erop dat in de omgeving in totaal zo’n 7800 woningen worden gebouwd. En wethouder Fouad Sidali voegt daaraan toe dat de sporthal in Lincolnpark ook wettelijk vereist is omdat de dichtstbijzijnde sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs zich op te grote afstand bevinden.

Portemonnee van de gemeente

Ook wethouder Marjolein Steffens (onderwijs) is tevreden over de keuze die het college maakt. “Ik ben blij dat we eruit zijn. Het is een keuze die aansluit op de portemonnee van de gemeente", zegt ze. Ze is zich ervan bewust dat wat de twee scholen betreft het nieuwe gebouw al lang op zich laat wachten. De wethouder zegt: 'Maar het is nu eenmaal een lang proces en het moet zorgvuldig. Lincolnpark is een duurzame wijk met allerlei vereisten die daarbij horen. De scholen hebben zelf ook eisen en wensen en we moeten kijken naar welke kavels er nu beschikbaar zijn. Hoe groter de kavels voor de sporthal en het schoolgebouw, hoe minder ruimte er over blijft voor woningen. En ook daarvan hebben we er heel veel nodig, daar wachten ook veel mensen al heel lang op. Het is een complexe puzzel en we zijn blij dat we nu alle stukjes passend hebben gemaakt.'  

Laatste woord

Zonder beren op de weg, maakt het college duidelijk in het raadsvoorstel, kan het schoolgebouw er staan aan het einde van het eerste kwartaal van 2024. De sporthal kan halverwege 2025 een feit zijn.